...

Merendeel van de Bitcoins blijft minstens een jaar onaangeroerd

Merendeel van de Bitcoins blijft minstens een jaar onaangeroerd

Merendeel van de Bitcoins blijft minstens een jaar onaangeroerd

Als het op het belasten van cryptowinsten aankomt, gaat de Belgische fiscus na in welke mate er sprake is van een normaal beheer van het vermogen. Het principe is dat een particulier die zijn vermogen op een normale manier beheert, bijvoorbeeld door een deel op zijn spaarboek te laten staan en een deel te investeren in aandelen en obligaties, geen belastingen hoeft te betalen op zijn winsten. Ook investeringen in cryptomunten kunnen onder een normaal beheer vallen, op voorwaarde dat men ze voldoende lang aanhoudt en het handelen geen dagbesteding wordt. Volgens Glassnode, een analysebureau dat gespecialiseerd is in het analyseren van blockchaindata, blijken veel Bitcoinbeleggers aan deze eis te voldoen. Er zijn echter ook kanttekeningen bij te maken.

De meeste Bitcoins blijven minstens een jaar in dezelfde portefeuille zitten

Glassnode onderzocht hoeveel procent van de Bitcoins minstens een jaar wordt behouden. In de beginjaren van Bitcoin lag dat percentage heel laag. In 2013, toen de Bitcoinhype begon los te barsten, ging het nog om ongeveer 40% van de Bitcoinvoorraad. Nadien is het met ups en downs beginnen te klimmen. Dit jaar werd een recordhoogte bereikt: 63,4% van alle Bitcoins wordt minstens een jaar behouden voordat het opnieuw wordt verkocht. Het merendeel van de beleggers lijkt dan ook te investeren op de lange termijn en voldoet minstens gedeeltelijk aan de eis die de Belgische fiscus stelt.

Kanttekeningen bij dit recordcijfer

Het gaat hierbij uiteraard om een mondiaal cijfer. Omdat Bitcoinadressen anoniem zijn, is het niet mogelijk om de Belgische cijfers weer te geven. Daarnaast kan dit percentage in de praktijk lager liggen. Het gaat namelijk enkel om Bitcoins die op de blockchain van eigenaar verwisselen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zijn wallet én private keys verkoopt. Door te handelen buiten de exchanges om, voorkomt men transactiekosten. Dan zijn de Bitcoins eigenlijk wel van eigenaar verwisseld, maar zonder dat het werd geregistreerd. Bovendien hebben deze cijfers enkel betrekking op de daadwerkelijke handel in Bitcoins. Het houdt dus geen rekening met mensen die via afgeleide producten beleggen in cryptomunten, bijvoorbeeld door via platforms als Bitcoin Buyer te investeren in Bitcoin-CFD’s.

Te bekijken in combinatie met andere cijfers

Het is moeilijk om conclusies of voorspellingen aan deze cijfers te verbinden. Wie de historische koersen bestudeert, zal wel merken dat als dit percentage hoog ligt, de prijs van Bitcoin op een bodem zit. Vaak zal het percentage na verloop van tijd weer beginnen te dalen en zal de prijs van Bitcoin vervolgens stijgen. Historische gegevens kunnen waardevol zijn om voorspellingen te maken, maar bieden uiteraard nooit zekerheid naar de toekomst toe.

Uit een andere statistiek van Glassnode blijkt dat er al maandenlang sprake is van een netto-uitstroom bij de handelsbeurzen. Er stromen met andere woorden meer Bitcoins uit – ze worden overgezet naar eigen wallets – dan dat er op de handelsbeurzen worden aangeboden. Dat wijst er inderdaad op dat beleggers ervoor kiezen om hun munten langer vast te houden en dus veilig, lokaal op te slaan. Het wijst op een langetermijnstrategie en toont aan dat de bovenstaande cijfers geen toeval zijn.