...

Zelfrijdende wagens binnenkort opgenomen in Wegcode

Zelfrijdende wagens binnenkort opgenomen in Wegcode

Zelfrijdende wagens binnenkort opgenomen in Wegcode

Geautomatiseerde en autonome of zelfrijdende voertuigen moeten een correcte definitie krijgen in de Wegcode. Ook moeten de effecten op onze mobiliteit en samenleving grondig gemonitord en onderzocht worden. Dat is de essentie van de resolutie die vandaag gestemd wordt in de Kamer van volksvertegenwoordigers. CD&V-Kamerlid en -verkeersspecialist Jef Van den Bergh legt vooral de klemtoon op duurzaamheid en verkeersveiligheid.

De evolutie in automatisering van voertuigen is niet te stoppen. Het aantal rij-assistentie-toepassingen neemt snel toe, wat uiteindelijk zal leiden tot autonome voertuigen.

“Die evolutie biedt heel wat opportuniteiten, als we daar slim mee omgaan,” zegt Jef Van den Bergh. “We moeten echter voorkomen dat 6 miljoen private zelfrijdende wagens veel vaker – ook leeg – gaan rondrijden. Dan loopt ons verkeer immers nog meer vast dan vandaag. Met een slimme aanpak rijden we ons niet vast met zelfrijdende wagens, maar verhogen we net de wegcapaciteit.”

De input van CD&V in dit werkstuk van de meerderheidspartijen focust op twee prioriteiten: duurzaamheid en veiligheid.

Veiligheid: Vision Zero

CD&V voegde in de resolutie enkele verwijzingen toe naar het Europees verkeersveiligheidsplan, mét de Vision Zero, goedgekeurd door het Europees Parlement op 6 oktober 2021.

“Het Europees verkeersveiligheidsplan wijdt veel aandacht aan autonoom vervoer en rijondersteuning. Het is belangrijk om ook bij ons dat EU-perspectief mee te nemen. Met een EU-aanpak op het vlak van technologie en automatisering kunnen we immers sprongen voorwaarts maken voor de verkeersveiligheid,” aldus Jef Van den Bergh.

Verder wil CD&V nauwkeurig de definitie van automatische voertuigen vastleggen, zodat duidelijk is hoe paraat een ‘bestuurder’ van een geautomatiseerd voertuig op een bepaald niveau moet zijn. De automatisering van voertuigen is immers onderverdeeld in verschillende niveaus: bij beperkte automatisering en assistentie moet de bestuurder steeds alert blijven en het stuur kunnen overnemen, bij volledige automatisering niet meer. “We moeten ook bewust zijn van de schade die deze wagens aanrichten als niet alles naar verloopt zoals gepland of geprogrammeerd. Vooruitgang moet veilig zijn. Elk incident zal immers onder een vergrootglas gelegd worden en zet een rem op het vertrouwen in deze evolutie.”

Deelmobiliteit & Mobility-as-a-Service

Daarnaast vraagt CD&V een onderzoek door bv. verkeersinstituut VIAS naar de rol van geautomatiseerde voertuigen in een systeem van duurzame mobiliteit en hoe die optimaal benut kunnen worden. De partij denkt daarbij aan deelsystemen binnen een mobility-as-a-service-filosofie.

“De mobiliteit van de toekomst is duurzaam. Mits aan een aantal voorwaarden is voldaan, zullen autonome voertuigen daarin een belangrijke rol spelen. De koppeling van geautomatiseerde voertuigen, openbaar vervoer op maat en deelmobiliteit is bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde.”