...

DNA onderzoek brengt jouw gezondheid in beeld

DNA onderzoek

DNA onderzoek brengt jouw gezondheid in beeld

Als je niet zo fit bent of vaak met kwaaltjes te maken hebt of misschien wel een chronische ziekte onder de leden hebt, wil je toch weten waar dat vandaan komt. Of wellicht dat je wilt weten of je kans loopt op het ontwikkelen van een aandoening of ziekte, zoals Parkinson, Alzheimer, borstkanker of een hoge bloeddruk. DNA onderzoek biedt inzicht in de risico’s en de mogelijkheid om niet alleen medische, maar ook psychische afwijkingen vast te stellen. Jouw gezondheid is daarmee in beeld te brengen, zodat je houvast hebt om bijvoorbeeld een gezondere levensstijl aan te nemen.

Afwijkingen opsporen

DNA heeft invloed op het doorgeven van bepaalde erfelijke eigenschappen en bevat een grote hoeveelheid persoonlijke informatie. Bij het uitvoeren van DNA onderzoek is het onder meer mogelijk om erfelijke eigenschappen vast te stellen om vervolgens deze kennis te gebruiken om ziektes te voorkomen of op tijd met een behandeling te starten. Indien er sprake is van een afwijking in het DNA is er sprake van een verhoogd risico op een bepaalde ziekte. Je hebt er dan als het ware meer aanleg voor.

Een onderzoek kan ook uitwijzen of je een drager bent van een bepaald gen. Je hoeft dan niet eens zelf ziek te zijn, maar als je drager bent, bestaat wel de kans dat je het gen doorgeeft aan je kinderen. Overigens bestaan er naast afwijkingen die je vanaf je geboorte bij je draagt ook afwijkingen die later in het leven kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat schadelijke stoffen je lichaam zijn binnengedrongen. Een dergelijke mutatie is wat dat betreft niet erfelijk.

Onderzoek ten behoeve van gezondheid

De uitslag van een DNA onderzoek kan uitwijzen dat je risico loopt op aandoeningen of ziekten. Het is echter zo dat genen niet alles bepalen, want je leefomgeving en je levensstijl hebben ook invloed op het wel of niet ontwikkelen van bepaalde ziekten en aandoeningen. Bij DNA testen is het onder meer mogelijk dat het om onderzoek gaat naar ziekten waar meerdere oorzaken voor aan te wijzen zijn.

Het is bekend dat roken slecht is voor je gezondheid en bijdraagt aan het ontwikkelen van een hoge bloeddruk. DNA onderzoek kan uitwijzen dat je risico loopt op een hoge bloeddruk, maar als je rookt, is de kans daarop nog groter. Wijst de test uit dat je een beperkt risico loopt op kanker, maar rook je en heb je overgewicht? In dat geval loop je alsnog meer kans om kanker te ontwikkelen als gevolg van een ongezonde levensstijl.

Bij het laten uitvoeren van een test om je gezondheid in beeld te brengen, zegt een onderzoek dus niet alles en is er geen compleet beeld van de kans op het ontstaan van ziekten en aandoeningen. Overigens is er verder een onderscheid te maken tussen thuistesten en testen die in het ziekenhuis plaatsvinden. Bij een test in het ziekenhuis is er sprake van onderzoek naar het hele gen bij het vermoeden van een specifieke ziekte. Bij een thuistest richt het onderzoek zich op deeltjes van het gen.