...

Schrijnende toestanden 2 maanden na de overstromingen

Schrijnende toestanden 2 maanden na de overstromingen

Twee maanden en een week nadat de overstromingen hele buurten hebben verwoest.

De situatie ter plaatse blijft catastrofaal.

“Vandaag willen wij uw aandacht vestigen op de realiteit van de verzekeringssituatie. In tegenstelling tot de prachtige reclamespotjes waarin we mensen in pak en met een glimlach op hun gezicht zien, vol vertrouwen dat de verzekeringsmaatschappij goed voor hen zal zorgen, of de beelden van de glimlachende makelaar die zijn klanten geruststelt dat zij niets te vrezen hebben, is de werkelijkheid heel anders.” zegt Ignace Cloquet in een persmededeling.

We zien de volgende realiteiten:

Een schreeuwend gebrek aan deskundigen, de wachtlijst is nu enkele weken lang

De verzekeringsmaatschappijen delen de slachtoffers niet mee dat zij recht hebben op een tegen-expert

Er wordt een schadevergoeding aangeboden die veel lager is dan de werkelijke schade, en polishouders worden onder druk gezet om te tekenen

Schadebeoordeling per straat en niet per huis om tijd te besparen, hoewel de schade in elk huis anders is.

Verzoek om bewijs van aankoopdocumenten, hoewel al deze documenten in de overstroming verdwenen zijn

De schadeinschattingen van de tegen-experten, als ze komen, zijn 2 tot 3 keer hoger dan die van de experten

Geen duidelijke communicatie met de slachtoffers, toestemming om muren te strippen wordt bijvoorbeeld per geval gegeven, de wachtlijsten zijn zo lang dat duizenden slachtoffers in door schimmel aangetaste huizen wonen in onmenselijke omstandigheden en hun muren niet op eigen initiatief durven te strippen

Verzekeringsmaatschappijen vragen om offertes van vakmensen. Meer dan 20.000 huizen zijn getroffen, en voor de overstromingen was er al een tekort aan vakmensen, nu is het nog veel erger, dus weken of maanden wachten op een offerte (soms al wachten tot februari)

Assuralia bevestigde telefonisch dat de toestemming voor het strippen van de muren geval per geval wordt bekeken. Ondertussen leven de slachtoffers in onmenselijke omstandigheden.

Sommige deskundigen onderschatten de stijging van het waterpeil. Waar het water soms tot 2m gestegen is, zetten ze 1,5m in hun verslag

Het water in de muren stijgt en veroorzaakt na verloop van tijd schade aan de eerste verdieping van de huizen (vloerplanken, verrotte houten meubelen, enz.) Wanneer de deskundigen komen, is deze schade niet altijd zichtbaar en zij nemen deze schade niet op in hun schadevergoedingsvoorstel. De slachtoffers ondertekenen de verzekeringsofferte en beseffen dan dat er schade is op de eerste verdiepingen, maar het is te laat.

Wij nodigen de pers uit hierover te berichten. En we kunnen u namen geven van mensen die geconfronteerd worden met verzekeringsmisbruik.
Iris Braeckman en Ignace CLoquet ‘Hulp slachtoffers overstromingen Wallonië vanuit Vlaanderen’ en Citizens Can.

Schrijnende toestanden 2 maanden na de overstromingen

Schrijnende toestanden 2 maanden na de overstromingen

-Einde persmededeling-