...

Blankenberge krijgt nieuwe (oude) coalitie

Blankenberge gemeenteraad

Blankenberge eerste slachtoffer van nieuw decreet

Blankenberge kreeg afgelopen week (woensdag 25 augustus) de primeur van de toepassing van een nieuw Vlaams decreet. Dat decreet bepaalt dat als er geen werkbare meerderheid meer is en de stad/gemeente onbestuurbaar is, overgegaan kan worden tot het indienen van een constructieve motie van wantrouwen. Het nieuwe “decreet lokaal bestuur” dat onlangs van kracht werd, bepaalt dat het kan, wanneer de zittende coalitie niet meer stabiel is. Wat dankzij een hevige ruzie en het verlaten van Vooruit uit de meerderheid in Blankenberge mogelijk werd.

Blankenberge krijgt nieuwe (oude) coalitie - IMG 6154

Verdacht van fraude

Het begon enkele maanden geleden toen de bevoegdheden van schepen Jurgen Content (Vooruit) afgenomen werden omdat deze verdacht werd van fraude. Eerste schepen, Jurgen Content (Vooruit), verloor voor de tweede keer in zijn carrière zijn bevoegdheden. Hij mocht begin 2020 zich bij het gerecht gaan melden voor een verhoor over de prijsafspraak met Blankenbergse strandbarhouders. Ook met de afbraak en bouwvergunning van het hotel “Le petit Rouge” op de zeedijk blijkt één en ander niet in orde te zijn, er is er zelfs sprake van belangenvermenging. Maar beide zaken wachten nog op een juridische afwikkeling en voorlopig is er nog geen veroordeling.

Wissel van de macht zonder noemenswaardige incidenten

De bewuste schepen ontkent in alle toonaarden dat hij de biedingen voor de strandbars heeft beïnvloed. Hij werd één keer verhoord in dat onderzoek en is niet officieel in verdenking gesteld. Hij ontkent dan ook alle betrokkenheid. Op de afgelopen gemeenteraad verliep de wissel van de macht zonder noemenswaardige incidenten, heel anders dan in die andere kustgemeente De Panne waar op dit ogenblik de oude burgemeester opnieuw de burgemeesterssjerp heeft omgordt. Maar dat is uiteraard een heel ander verhaal.

Zes weigeringen van voormalige schepenen

Toen op de gemeenteraad het moment aangebroken was om de nieuwe schepenen in te zweren was er een klein incident. Aftredend burgemeester Daphné Dumery (N-VA) weigerde de eed van eerste schepen Jurgen Content (Vooruit) af te nemen. Waarna Content laconiek reageerde: “Ik kan de eed moeilijk van mezelf afnemen.” Daarna volgden nog weigeringen van de zes voormalige schepenen. Uiteindelijk was het Annie De Pauw (Vooruit) die met plezier (zoals ze zelf zei) de eed afnam van haar partijgenoot. Nadien volgden nog de eedaflegging van Patrick De Klerck (Open VLD), Kathy Kamoen (Open VLD), Patrick De Meulenare (Vooruit) en voorzitter van Open VLD Mitch de Geest.

Blankenberge gemeenteraad

Björn Prasse (OVLD) legt eed af als burgemeester

Na de eedaflegging van de schepenen was het de beurt aan de nieuwe burgemeester Björn Prasse om de eed af te leggen. De eigenlijke reden waarom er bijna geen stoeltje meer vrij was in het stadhuis. Na de eed afgelegd te hebben was er een reactie van de CD&V fractieleider die verklaarde “de nieuwe meederheid het voordeel van de twijfel te geven” en dat voor het welzijn van de Blankenbergenaar. Net zoals hun voorzitter Nationaal “We moeten deelnemen aan deze regering in het belang van de mensen”, een typische CD&V reactie (we zijn niet tegen maar ook niet voor) zoals we intussen al gewoon zijn. Maar goed zij willen waarschijnlijk de nieuwe meerderheid niet voor het hoofd stoten in de hoop er in ’24 terug bij te kunnen/mogen zijn.

Blankenberge gemeenteraad

Enkele vragen aan de nieuwe burgemeester

Na de gemeenteraad en de eedaflegging van de nieuwe burgemeester was er even een schorsing ter voorbereiding van de sociale raad. Wij maakten van de gelegenheid gebruik om de nieuwe burgemeester een paar vragen te stellen. onze eerste vraag ging uiteraard over de van fraude verdachte schepen en of hij dat wist? Hij had geen weet van ene of gene schepen die zou verdacht zijn van fraude, hij had dat ook in de pers gelezen verklaarde hij. Terwijl we uit goede bron weten dat hij zowel door CD&V als N-VA op de hoogte werd gebracht. Trouwens ging hij verder in elke partij is er altijd wel iets.

Blankenberge Bjorn Prasse

Hotel Le Petit Rouge

Op onze vraag wat er zou gebeuren na de afbraak van het hotel “Le Petit Rouge” en of er een 27 verdiepingen hoog appartement op de zeedijk zou verrijzen kwam een volmondig NEEN. Toen we de vraag een tweede keer vroegen ter bevestiging klonk het “normaal niet maar uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Dus de Blankenbergenaar weze bij deze gewaarschuwd om dit dossier verder van zeer nabij op te volgen om voor geen verrassingen komen te staan. Het hoe en wat in dit dossier zal zeker in Blankenberge nog heel veel stof of zand doen opwaaien en zal door menigeen met argusogen worden gevolgd, dat bewijzen de vele bezwaarschriften die reeds tegen het project werden ingediend.

De toekomst van het Westerstaketsel

Op onze derde en laatste vraag wat er zou gebeuren met het Westerstaketsel was de burgemeester wel duidelijk. De nieuwe havendam die er zou komen zou moeten bewandelbaar zijn aldus de burgemeester. Dat dit een meerkost voor het stadsbestuur zou meebrengen van ongeveer 30.000.000€ werd met geen woord over gerept evenmin waar men dit bedrag zou halen. Op sociale media was er alvast één oproep van sommige bewoners en dat was dat hij Tien Om te zien terug naar Blankenberge moest halen. In ieder geval, er staan in Blankenberge nog boeiende tijden te wachten. Wordt vervolgd…

Blankenberge gemeenteraad