...

CD&V Dilbeek schrijft tweede open brief

CD&V geven nieuwsbrieffeedback

CD&V Dilbeek verstuurde twee maanden geleden al een open brief aan de werkgenootschap, we drongen aan op echte informatie en vroege deelname in plaats van het plan te versnellen. In de reactie werd aangegeven dat er vanaf 12 april een digitale voorlichtingsconferentie en presentatie zal plaatsvinden. Toegevoegd: “Eind april hebben we digitale feedback en nieuwsbrieffeedback gegeven over de problemen die we hebben ontvangen. De buurtpanels gingen eind mei van start.” Sindsdien is het stil…

Leefbaarheid in de omliggende woonwijken

Op een extra gemeenteraadscommissie ter zake bleek dat de Werkvennootschap al had gereageerd op ons verzoek om meer tijd aan het project te besteden. Het bleek echter ook dat er geen millimeter meer over was om alternatieve scenario’s succesvol te overwegen. Daarnaast was de doorstroming in de Ring duidelijk een prioriteit voor de leefbaarheid in de omliggende woonwijken. Ook constateerden we dat er nauwelijks overleg was met naburige stadsdelen aan de andere kant van de Ring waarvan de invloed ook groot is.

Alleen plannen voor andere delen van de Ring

De raadsleden kregen voor het eerst de startnota van 25 november 2019 overhandigd, waarin verschillende varianten werden getest. Het blijft dus verbazingwekkend dat het tot begin 2021 duurde voordat er enige communicatie werd gegeven aan de Dilbeekse bevolking, en dan nog maar één scenario. Vorige week kregen alle inwoners van Dilbeek een mooie kleurenfolder (brochure-gpp-2021.pdf werkenaandering.be). Geen woord over Dilbeek, alleen plannen voor andere delen van de Ring. Verrassend genoeg worden er per zone verschillende alternatieven gepresenteerd.

Voor CD&V is deze strop een dode mus

Voor CD&V Dilbeek is de noordelijke keerlus de slechtst mogelijke oplossing. Er is niet alleen een reëel risico om de afrit 11 en 14 te ontwijken ten koste van de lokale verkeersassen. Daarnaast maken we ons grote zorgen over de extra luchtvervuiling aan de huidige afrit 12, wanneer al het N8-verkeer met als doel Anderlecht eerst 3 km moet omrijden om terug te keren. Voor ons is deze strop een dode mus, die meer problemen veroorzaakt dan oplost.

Drukke en conflicterende Ninoofsesteenweg

We vragen nog steeds om meer veiligheid en doorstroming op de N8. We moedigen het aan om een ​​alternatief scenario uit te werken waarbij het verkeer uit Ninove rechts de Ring in de richting van Anderlecht kan oprijden zonder de noordelijke draailus te moeten afleggen. Het conflict dat hier vandaag heerst met het fietsverkeer richting Anderlecht kan worden opgelost door de fietsbrug over de Ring die de wijk Kaudenaarde met Anderlecht verbindt, met de aangenamere fietsroutes naar Brussel dan de drukke en conflicterende Ninoofsesteenweg. Wij verkiezen de veilige fietsbrug voor rustige weggebruikers boven het door de Werkvennootschap voorgestelde zuidelijke tweerichtingsfietspad op de N8.

CD&V Dilbeek dringt dus opnieuw aan op tijd en ruimte voor échte inspraak en overleg met de inwoners, ook over de fundamentele scenariokeuze.

Wij verkiezen een goed overwogen investering, die gedragen is door de bevolking en een duurzame oplossing biedt, met respect voor de levenskwaliteit van de omwonenden.

Meer info: fractievoorzitter Jef Vanderoost – 0474 74 81 06

CD&V Dilbeek

Foto: CD&V Dilbeek