...

Rouwverlof wordt uitgebreid

Rouwverlof wordt uitgebreid

Nahima Lanjri (CD&V): “Rouwverlof wordt uitgebreid”

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft zonet het wetsvoorstel van parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) unaniem goedgekeurd dat het rouwverlof uitbreidt bij het verlies van een kind of partner. In dat geval hebben nabestaanden voortaan recht op 10 dagen in plaats van 3 dagen rouwverlof. Het voorstel geeft nabestaanden ook de mogelijkheid om het rouwverlof flexibel op te nemen. “Rouwen is geen ziekte, het is een basisrecht. Ik ben opgelucht dat ouders en partners nu eindelijk erkend worden in hun verlies.”

Wanneer je je kind of partner verliest

Lanjri: “Wanneer je je kind of partner verliest, lijkt de tijd even stil te staan. De klokken tikken door en het leven gaat voort maar jouw wereld stort in. Vandaag worden nabestaanden geacht om drie dagen na het overlijden van hun kind of partner weer aan de slag gaan. Drie dagen zijn nauwelijks voldoende om de praktische zaken van de begrafenis te regelen. Tijd om bij hun verlies stil te staan, is er niet. Vandaag nemen rouwenden daarom vaak ziekteverlof op. Maar rouwen is geen ziekte, het is een basisrecht. Ik ben dan ook opgetogen dat het rouwverlof eindelijk wordt verruimd. Het is ook een belangrijke erkenning van het recht om te rouwen. Tien dagen zullen niet genoeg zijn om een volledig rouwproces door te maken, maar het geeft rouwenden wel de tijd om even stil te staan bij hun verdriet om dit grote verlies.”

Het aangenomen wetsvoorstel van Lanjri voorziet in een uitbreiding van drie naar tien dagen rouwverlof (klein verlet/omstandigheidsverlof) voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die een inwonend kind of partner verliezen. Van die tien dagen zijn er drie die dienen opgenomen te worden tussen het moment van overlijden en de begrafenis. De overige zeven dagen zijn vrij te kiezen binnen het jaar na het overlijden. Dat kan onmiddellijk na het overlijden of op een later moment, bijvoorbeeld de eerste verjaardag of Kerstmis zonder de overledene.

Rouwen is een individueel proces

Lanjri: “Rouwen is een individueel proces dat iedereen op zijn/haar eigen manier beleeft. Het is cruciaal dat mensen hun eigen weg zoeken om dit zware verlies te verwerken. Daarom moeten nabestaanden in alle vrijheid kunnen kiezen wanneer ze rouwverlof opnemen.”

Ook breidt de wetswijziging het rouwverlof uit naar pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg. Lanjri: “Ook pleegouders bouwen een nauwe band op met hun pleegkind(eren) die soms jarenlang in het gezin verblijven. Het is niet meer dan normaal dat ook pleegouders het recht krijgen op rouwverlof wanneer ze hun pleegkind verliezen.”

Op Vlaams niveau diende Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) ook een voorstel in om het rouwverlof voor leerkrachten en personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen uit te breiden.