...

CD&V wil pedagogische tik gelijk stellen aan kindermishandeling

pedagogische tik gelijk stellen aan kindermishandelingBlijkbaar wil CD&V een pedagogische tik gelijk stellen aan kindermishandeling en strafbaar. Dit lezen we op de Facebookpagina van Theo Francken.

“Beste vrienden,
Deze week neemt de Kamer een wetsvoorstel in overweging om de zogenaamde ‘pedagogische tik’ te verbieden. Je weet wel, die pets op de billen als de kinderen het te hard uithangen.

Het voorstel tot wettelijk verbod komt vreemd genoeg van CD&V. Nochtans moeten de katholieken de strenge opvoedingsleer met een zeldzame pedagogische tik zowat uitgevonden hebben.

Ik heb zelf een liefdevolle, maar soms strenge opvoeding gehad, waarvan zes jaar op internaat. Ik heb flink wat pedagogische tikken en oortrekken gehad, en vaak meer dan terecht. Er is alvast niets van blijven hangen. En laat me duidelijk zijn, ik keur geweld op minderjarigen ondubbelzinnig af. Maar een pedagogische tik gelijk stellen aan kindermishandeling?!

Als politicus, pedagoog en vader stoor ik me eerlijk gezegd ook aan de wijze waarop men de overheid het recht geeft om tussen te komen in evenwichtige opvoedingssituaties. De overheid bemoeit zich steeds meer in private situaties. Deze bemoeizucht is schier eindeloos. Dat de progressieven dat willen, verbaast me niet. De rode Staat kan nooit groot genoeg zijn. Maar een conservatieve centrumpartij als CD&V zou daar toch mee moeten oppassen. Een ideologische tik lijkt hier eerder op zijn plaats.

Hebben rechters trouwens niets anders te doen?! Gaan we het maatschappelijk wantrouwen nu ook al injecteren in onze Vlaamse huiskamers? Kinderen die hun ouders gaan aangeven? Verborgen camera’s in huis? Privé-detectives?

DEBAT

Wat vindt u van een zeldzame pedagogische tik? Kan een klets op de billen wel degelijk effectief zijn of bent u voor een totaalverbod? Ik kijk uit naar uw reactie.

Prettige werkweek,
Theo”
PS: Wilt u het voorstel zelf eens lezen? Wel, het ‘Voorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden’ vindt u hier: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1956/55K1956001.pdf