...

Klacht tegen Antwerps stadsbestuur over zaak-El Kaouakibi

Klacht tegen Antwerps stadsbestuur over zaak-El Kaouakibi

PVDA dient klacht in bij integriteitsbureau tegen Antwerps stadsbestuur over zaak-El Kaouakibi

16 april 2021 – De PVDA dient klacht in bij het integriteitsbureau van de stad Antwerpen over de rol van het stadsbestuur in de zaak-El Kaouakibi, nu het auditrapport over het vermoedelijke misbruik van middelen bij Let’s Go Urban klaar is.

“Het stadsbestuur kende bijzonder hoge subsidies toe aan Let’s Go Urban, zonder het gebruik daarvan grondig te laten controleren en zette zo de deur open voor misbruik”, zegt Peter Mertens, fractieleider van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad. “Bovendien lijkt het erop dat burgemeester Bart De Wever en schepen Nabilla Ait Daoud toestonden dat El Kaouakibi haar eigen jaarloon als CEO verhoogde tot een duizelingwekkende 100.000 euro. Het wordt tijd dat de politieke verantwoordelijkheid van het college aan het licht wordt gebracht.”

Volgens het auditrapport van de Stad Antwerpen zou er voor minstens 260.000 euro subsidiegeld oneigenlijk gebruikt zijn bij Let’s Go Urban. CEO Sihame El Kaouakibi zou haar jaarloon bovendien tot maar liefst 100.000 euro hebben verhoogd. De PVDA dient daarom klacht in bij het Antwerpse integriteitsbureau tegen het Antwerpse stadsbestuur.

De PVDA stelt zich vragen bij de zeer hoge bedragen die aan El Kaouakibi werden toegekend, zonder adequate controle op het gebruik daarvan. “Het weekblad Humo onthulde dat er al sinds 2016 ernstige aanwijzingen waren van slecht bestuur en doelbewuste zelfverrijking bij Let’s Go Urban en dat die doorgeseind werden aan de bedrijfswereld en de politiek. Er was het opstappen van enkele bestuurders uit de raad van bestuur van de vzw, er was een rapport hierover afgeleverd aan de Koning Boudewijnstichting, er was een vernietigende evaluatie van Let’s Go Urbans eerste Vlaams subsidiedossier … Het lijkt heel onaannemelijk dat het stadsbestuur van niets daarvan op de hoogte was”, oppert Mertens.

“Als mevrouw El Kaouakibi haar eigen jaarloon bovendien inderdaad verhoogd heeft tot 100.000 euro per jaar, moet het stadsbestuur daarvan op de hoogte zijn geweest. Een enorm bedrag voor iemand die een dansproject voor kansarme jongeren leidt, dat voor het overgrote deel gefinancierd wordt met publieke subsidies. Mandatarissen moeten kostenbewust handelen, dat wil zeggen, zorgzaam en verantwoord omgaan met de beschikbare middelen. Het lijkt erop dat dat in deze niet is gebeurd”, stelt Mertens.

PVDA wil zekerheid of er geen integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden bij schepen Ait Daoud of burgemeester De Wever. De interne audit stelt namelijk dat door de nauwe band en de samenwerking in vertrouwen een kritische blik ontbrak. “Het stadsbestuur probeert zich er van af te maken door de zaak op haar administratie af te schuiven”, zegt Mertens. “Wij willen dat de politieke verantwoordelijkheid van het college zelf aan het licht wordt gebracht. Zij zijn het die over deze middelen beslisten en de controle moesten organiseren.”

Het bureau voor integriteit waakt over de gedragsnormen voor het personeel en de mandatarissen van de stad Antwerpen. Het bureau stelt dat voor mandatarissen het algemeen belang belangrijker moet zijn dan het particuliere belang van wie dan ook. De eer en waardigheid van het mandaat komen in het gedrang als een mandataris handelt in strijd met het algemeen belang en als hij ten koste van de stad, een voordeel wil toekennen aan zichzelf of een ander persoon met wie hij/zij een directe of indirecte band heeft.

“Het project van El Kaouakibi paste perfect in de neoliberale visie van dit stadsbestuur op het middenveld: ondernemerschap in plaats van kritisch sociaal werk. Wilde het stadsbestuur koste wat het kost mevrouw El Kaouakibi te vriend houden en werden daarom zulke hoge bedragen toegekend zonder voldoende controle? Op die vraag moet het integriteitsbureau antwoord kunnen bieden”, besluit Mertens.