...

Ongeneeslijk ziek? Maak je geldzaken inzichtelijk

Ongeneeslijk ziek Maak je geldzaken inzichtelijk

Ongeneeslijk ziek? Maak je geldzaken inzichtelijk

Het is een moeilijk onderwerp, welke we liever mijden. Echter, dit is belangrijk om goed te regelen, vooral als je ongeneeslijk ziek bent. Er zijn een aantal praktische zaken die geregeld moeten worden, met name de erfbelasting en schenkbelasting. Maar ook de vraag: aan wie wil je jouw erfenis nalaten? Hieronder nemen we je aan de hand mee met financiële zaken die hierbij om de hoek komen kijken.

De successiewetgeving kent twee belastingen, namelijk de erfbelasting en de schenkbelasting. Dit geldt voor de ontvangende partij, namelijk de verkrijgende persoon. Deze dient aangifte te doen van zijn verkregen schenking of voordeel uit een nalatenschap. Wat de belastingen precies zijn verschilt in welke tariefgroep de erfenis of schenking valt.

Ben je van plan om jouw erfenis aan je partner of nauwe familieleden te schenken? Dan heb je recht op vrijstelling van erfbelasting. Ook hier zit een bepaalde hoogte aan. Het zijn van een partner is van groot belang. Zij vallen onder de groep die de grootste vrijstelling geniet. Jullie zijn partners van elkaar indien jullie gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Samenwoners zijn in beginsel enkel elkaars partners als zij een wederzijdse zorgplicht zijn aangegaan bij notariële akte.

Naast bovenstaande wordt er gekeken naar onder meer de woonplaats van de erflater, de nationaliteit, aftrekbare schulden, de WOZ-waarde van een woning en de sterfbedschenking. Indien je ongeneeslijk ziek bent kun je ervoor kiezen om voor het overlijden een bedrag te schenken. De successiewetgeving gaat uit van een aantal ficties. Een van deze ficties is de sterfbedschenking. Schenkingen die door de erflater zijn gedaan in 180 dagen voor zijn overlijden, worden aangemerkt als een verkrijging volgens erfrecht.

Indien je bovenstaande allemaal hebt doorlopen komen andere confronterende zaken aanbod als het opstellen van een testament. Aan wie laat je welk bedrag achter? Of geen bedrag maar spullen. Wat wil je gaan doen met de woning, auto, sieraden, persoonlijke spullen en zelfs kleding. Ook is het belangrijk om te kijken of je veel schulden hebt openstaan en hoe je deze het slimst kwijtscheld. Samen met een notaris kun je hier naar kijken. Hij of zij heeft veel verstand van deze kwesties en kan je adviseren waar nodig. Zo weet je zeker dat alles goed terecht komt.

Onder aftrekbare schulden wordt het volgende verstaan: bij het bepalen van het belastbare bedrag worden een aantal schulden in aanmerking genomen. Een last is bijvoorbeeld aftrekbaar indien er ook een te belasten voordeel is aan te wijzen. Daarnaast zijn ook de gewone schulden aftrekbaar die bij het overlijden van de erflater niet zijn afgelost.

Hopelijk heb je hiermee een duidelijker beeld van de geldzaken die geregeld moeten worden. Hoe vervelend ook, het is fijner voor alle partijen als dit zo goed mogelijk geregeld is. Je kunt er beter zo vroeg mogelijk mee beginnen zodat je het daarna kunt laten rusten of alleen maar hoeft aan te passen. Vaak zijn er veel zaken waar je op dat moment mee bezig bent en dan wil je hier niet aan denken.