...

Denderleeuw wil Vlamovenkouter definitief redden

Denderleeuw wil Vlamovenkouter definitief redden

Lokaal Bestuur Denderleeuw wil Vlamovenkouter definitief redden

Het college van burgemeester en schepenen uit Denderleeuw onderneemt stappen om uiteindelijk de bestemming van Vlamovenkouter te bepalen zodat er geen toekomstige aanvraag kan worden gedaan die een verdere impact zou hebben op Vlamovenkouter. De nabestemming is agrarisch gebied, mogelijks kan er ook zachte recreatie zijn maar dat is nog niet zeker. Het Lokaal Bestuur Denderleeuw heeft al contact opgenomen met het kabinet van verantwoordelijke minister, Zuhal Demir.

Het Lokaal Bestuur Denderleeuw werd de afgelopen jaren op verschillende tijdstippen geconfronteerd met diverse omgevingsvergunningsaanvragen die de Vlamovenkouter verder zouden aantasten. Vorig jaar al liet de minister weten dat een bestemmingswijziging mogelijk is via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In het RUP kan de bestemming ‘ontginningsgebied’ worden geschrapt en de kouter van verdere verminking gered.

Vrijwaring van de Vlamovenkouter is van cruciaal belang

Deze vrijwaring van de Vlamovenkouter is van cruciaal belang voor het lokaal bestuur. “Er was al een constructief gesprek met het kabinet van de minister hoe we dit het best aanpakken. Er komt dus beweging in dit dossier. Bedoeling is om nu een delegatieverzoek in te dienen”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet. Wanneer het verzoek wordt ingewilligd kan het Lokaal Bestuur zelf stappen ondernemen en heeft het de bevoegdheid tot het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

“De Vlamovenkouter is een emotioneel dossier voor onze gemeente. Het is één van de weinige open ruimtes die we nog hebben, dus we moeten die maximaal beschermen. Ik denk niet dat iemand op ons grondgebied daar tegen is. We zijn het verplicht dat dossier nu eens en voor altijd op te lossen”, voegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter er nog aan toe.