...

Duidelijkheid over het 62ha groot bedrijventerrein in Maasmechelen

Duidelijkheid over bedrijventerrein Op De Berg in Maasmechelen

Duidelijkheid over het 62ha groot bedrijventerrein in Maasmechelen

Vlaanderen schept eindelijk duidelijkheid over het 62ha groot bedrijventerrein ‘Op De Berg’ in Maasmechelen, gelegen in het hartje van het Nationaal Park Hoge Kempen. Voor het eerst worden financiële middelen voorzien om de eerste bedrijven al de komende jaren te herlokaliseren. Niet voor zand- of grindontginning, maar wél voor extra bos en natuur. Dat kondigt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aan. De Vlaamse regering zet daarmee een belangrijke vervolgstap in het uitdoofproces dat bijna 20 jaar geleden opgestart werd. “We starten er eindelijk mee. Het bedrijventerrein zal ten laatste tegen 2040 verdwijnen en tot dan zal ook een bewarend vergunningenbeleid gevoerd worden via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Bedrijven die in tussentijd willen herlokaliseren gaan we daarbij actief helpen. Maar tegelijk zeggen we neen aan de ontginning van het gebied. De bestemming zal uitsluitend extra bos en natuur worden”, zegt Demir.

Nationaal Park Hoge Kempen

Al bijna 20 jaar lang wordt gesproken over het uitdoven van 62ha groot bedrijventerrein ‘Op De Berg’ in Maasmechelen, gelegen in het hartje van het Nationaal Park Hoge Kempen. Tegelijk worden ook pleidooien gehouden om het zand en in de bodem voor een periode van 40 jaar te ontginnen. Op 14 oktober 2016 werd het project door de toenmalige Vlaamse regering bestempeld als ‘complex project’. Verschillende onderzoeken volgden. Tegelijk werd door dezelfde Vlaams overheid ook gestart met de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat duidelijkheid moest bieden aan alle ondernemers binnen deze enclave.

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering vandaag haar steun uitgesproken om de procedure voor het complex project ‘Op De Berg’ stop te zetten. “Er is over dit dossier al genoeg gestudeerd. Op basis van alle studies en inzichten tijdens deze procedure maakt de Vlaamse regering heldere keuzes voor het gebied”.

De uitdoving van bedrijventerrein Op De Berg in Maasmechelen wordt herbevestigd met het oog op de realisatie van het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen 2021-2040.
Een ontginning van het gebied vindt de regering geen goed idee en wordt niet weerhouden. Het gebied moet na uitdoving maximaal ingezet worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling voor meer bos in Vlaanderen.

Om te zorgen voor rechtszekerheid en te vermijden dat nieuwe bedrijven zich vestigen of bestaande bedrijven verder uitbreiden, wordt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Enclaves Nationaal Park Hoge Kempen” verder afgewerkt met een bewarend deelplan ten aanzien van ‘Op de Berg’. Hierin wordt een voorkooprecht ingeschreven ten voordele van de Vlaamse overheid (ANB) en worden alle vergunde activiteiten als uitdovend beschouwd.

Bedrijven die willen herlokaliseren

Om bedrijven die willen herlokaliseren in staat te stellen dat te doen, zullen ook stelselmatig middelen uitgetrokken worden. De regering beschouwt dat als de logica zelve. Bedrijven zullen moeten investeren in een herlokalisatie maar krijgen daarbij hulp van Vlaanderen. Ook hun gronden zal de Vlaamse overheid overnemen.
Op dit moment wordt alvast ongeveer 9 miljoen euro uitgetrokken om de eerste bedrijven de komende jaren al te helpen bij hun verhuis naar elders. De regering zal daar stelselmatig, in functie van de noodzaak, middelen aan toevoegen. Dat is een unicum. Nooit eerder werden hiervoor middelen voorzien.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Natuur en Omgeving en voorzitter van het Nationaal Park Hoge Kempen: “Een Nationaal Park is een werkwoord. Maar alle uitdagingen worden stap voor stap aangepakt. Want gedurfde keuzes op papier zetten is één ding, ze in de praktijk brengen is een ander paar mouwen. Dat bewijst dit aanslepende dossier. Vlaanderen schept nu klaarheid in alle onduidelijkheid. Er komt geen ontginning van het gebied. De natuurlijke rijkdommen houden we in de bodem om niet nog tot 2060 een werfzone in de natuur open te houden. Ook voor de omwonenden is dat goed nieuws.

Maar het bedrijventerrein zal wel uitdoven. Vlaanderen zal de komende 20 jaar het bedrijventerrein uitkopen. Voor de eerste keer ooit worden middelen uitgetrokken om alvast de eerste bedrijven ter herlokaliseren in de komende jaren. Bedrijven die vrijwillig willen verhuizen kunnen zo de komende jaren verder geholpen worden en correct vergoed worden. Stap voor stap zal de bedrijvigheid plaats maken voor gezonde bodem waar nieuw bos en natuur kan floreren. Met een goed flankerend beleid om ons economisch weefsel niet van de ene dag op de andere te ontwrichten”.

BEKOMMERNISSEN VAN DE BUURTBEWONERS WORDEN GEHOORD

In eerdere onderzoeken in het kader van het complex project werden ook ontginningsscenario’s onderzocht op het grondgebied van Dilsen-Stokkem, meer bepaald in de onmiddellijke omgeving langs de woonwijk Nieuw Homo en ten noorden en ten zuiden van de Hoeveweg. Dat deed ook heel wat stof oplaaien bij de buurtbewoners en natuurliefhebbers.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem, is dan ook tevreden met de beslissing die de Vlaamse regering vandaag neemt: “Voor de inwoners van de woonwijk Nieuw Homo en ten noorden en ten zuiden van de Hoeveweg in Lanklaar is deze beslissing van de Vlaamse regering goed nieuws. Al bijna 20 jaar lang wordt er gesproken over het uitdoven van het 62ha groot bedrijventerrein ‘Op De Berg’. Het bedrijventerrein zal nu ten laatste tegen 2040 verdwijnen. Bedrijven die in tussentijd willen herlokaliseren gaan we daarbij actief helpen, dat is belangrijk in het kader van de rechtszekerheid voor deze ondernemingen. Een ontginning van het aangrenzend natuurgebied werd niet weerhouden, het gebied wordt na de uitdoving maximaal ingezet worden voor de realisatie van meer bos in Vlaanderen.”

“Het Nationaal Park Hoge Kempen, tot nader order ons énige Nationale Park, is dé parel van Limburg. De parel van Vlaanderen. Het is in de eerste plaats een thuis voor zeldzame dier- en plantensoorten. Talloze actoren op het terrein engageren zich elke dag weer voor een optimale inrichting van de biodiverse bos- en natuurgebieden. Het is met meer dan 1,2 miljoen bezoekers per jaar een waar een aantrekkingspool voor zij die op zoek zijn naar een authentieke natuurbeleving. Door deze beslissing kan het Nationaal Park nog sterker, nog mooier én nog groter worden”, besluit Demir.