...

Mezen bestrijden eikenprocessierups in De Averegten

Mezen bestrijden eikenprocessierups in De Averegten

Eikenprocessierupsen en de problemen die ze veroorzaken zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ook vallen ze in het voorjaar de eikenbomen in De Averegten aan, bezoekers kunnen er hinder van ondervinden. De brandharen van de processierups veroorzaakt jeuk en ongemak aan de ogen en luchtwegen bij degenen die het naderen. Het domein heeft nu een vogelvriendelijke en duurzame oplossing gevonden!

Op de wandelwegen waar zich de meeste eikenprocessierupsen bevinden, hebben de werkploeg van De Averegten en leerlingen van het GO! Atheneum Heist een heleboel nestkastjes voor mezen gehangen. Kool- en pimpelmezen zijn verzot op processierupsen. Ze vormen er de ideale natuurlijke vijand van. Met speciale nestkastjes voor mezen hoopt het domein volop mezen aan te trekken en zo de oprukkende processierups definitief een halt toe te roepen.

Nestkasjes ophangen

Nestkasjes ophangen is één zaak. De leerlingen willen ook graag weten of er effectief bewoning is in de nestkastjes. Daarom plaatsten ze er een bewegingsgevoelige PIR-sensor in. Het signaal wordt vervolgens doorgegeven aan een micro-controller. Een zelfgeschreven programma doet een LED-lampje flikkeren telkens de PIR-sensor beweging detecteert.

Nestkastje checken - De Averegten
Dedeputeerde Jan De Haes en leerlingen van GO! Atheneum Heist hangen een nestkastje op. Foto ©Provincie Antwerpen.

Europese project “LIFE-project Eikenprocessierups”

Het aantrekken van mezen wordt in het Europese project “LIFE-project Eikenprocessierups” als één van de methoden naar voren geschoven om de eikenprocessierups op een ecologische manier te beheren.

Gedeputeerde Jan De Haes, bevoegd voor Milieu, Groen- en Recreatiedomeinen: “Als trekker van dit internationale project, geeft de Provincie Antwerpen graag het goede voorbeeld. We willen zoveel mogelijk gemeentes ervan overtuigen om af te stappen van het gebruik van biociden en voor ecologisch beheer te kiezen. Deze actie in De Averegten is er een mooi voorbeeld van.”

De precieze impact van mezennestkasten op de grootte en het aantal eikenprocessierupsnesten, wordt in het LIFE-project in de komende vijf jaar op een wetenschappelijke manier onderzocht. Daarnaast wordt ook het effect van andere natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen en –vliegen en de grote poppenrover (kever), in detail bestudeerd.

Project website: https://eikenprocessierups.life

PRAKTISCHE INFO

Waar: Provinciaal Groendomein De Averegten, Boonmarkt 4a, 2220 Heist-op-den-Berg