...

Nederland vs. België – Verschillen tussen Nederlands in Nederland en in België

Nederland vs. Belgie

Nederland vs. België – Verschillen tussen Nederlands in Nederland en in België

Niet alleen in Nederland is het Nederlands de officiële taal. Er zijn andere landen waar ze Nederlands spreken, bijvoorbeeld in Suriname. Maar Nederlands is ook een officiële taal die dichter bij Nederland ligt, in België.

Je leert dus misschien Nederlands omdat je naar Antwerpen of Gent verhuist. Maar wat zijn de verschillen tussen het Nederlands in Nederland en in België?

Fabmagazine.nl helpt je om hierover wat meer te weten. Laten we beginnen met waar in België ze Nederlands spreken.

Ze spreken Nederlands in Vlaanderen

Nederlands is een officiële taal in België, maar wordt niet in het hele land gesproken. Het Nederlands wordt voornamelijk gesproken in Vlaanderen, het Nederlandstalige deel van België. Het ‘Belgisch Nederlands’ wordt Vlaams genoemd.

Het goede nieuws is dat de grammatica in beide landen precies hetzelfde is en dat de algemene woordenschat vergelijkbaar is. En je zult absoluut geen probleem hebben, als je in het ene land Nederlands hebt geleerd door het in het andere land te gebruiken. Je kunt het vergelijken met Brits Engels en Amerikaans Engels.

De verschillen tussen de talen in beide landen hebben te maken met de uitspraak, culturele verschillen en bepaalde woordenschat. Op bijvoorbeeld een Belgische blog wordt er meestal gewoon Nederlands geschreven.

Laten we beginnen met de verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse uitspraak.

Verschillen in uitspraak tussen Nederlands en Vlaams

Laten we beginnen met te zeggen dat er niet één specifieke correcte manier van uitspraak is in het Nederlands. Er zijn veel verschillende accenten en manieren van uitspraak.

Maar als je naar de twee talen kijkt, is er een verschil in de [g] klank. Het Nederlands staat bekend om zijn uitspraak als een sterke klank. In Vlaanderen wordt dit uitgesproken en zachter uitgesproken.

Ook de intonatie van Vlaanderen kan getypeerd worden als melodieuzer dan in Nederland.

Over het algemeen spreken de Nederlanders meer staccato, terwijl de Vlamingen ‘zachter’ spreken.

Als je Nederlands gaat leren, hoor je de verschillen in de uitspraak misschien niet. Dit is geen slechte zaak! Uiteindelijk probeer je het Nederlands te begrijpen, en de taal is hetzelfde.

Verschillen tussen Nederlands in Nederland en in België

Culturele verschillen tussen Vlaams en Nederlands

Volgens de Belgische bevolking is een van de stereotypen van de Nederlanders dat ze direct en onbeleefd zijn. Dit verschil vind je terug in het gebruik van ‘jij’/’je’ en ‘u’.

Als je Nederlands leert, weet je misschien dat er twee manieren zijn om ‘jij’ te zeggen:

je/jij of u.

U wordt in Nederland als vrij formeel beschouwd. En het woord wordt steeds vaker alleen gebruikt in een zeer formele omgeving of als het erg respectvol is. Je gebruikt dit alleen als je echt beleefd wilt zijn in Nederland. In Vlaanderen is het gebruik van “u” echter breder en kan het ook informeel zijn.

En ook, terwijl in Nederland “je” en “jij” worden gebruikt, zeggen ze in Vlaanderen meestal “ge” en “gij”. Het woord “gij” wordt in Nederland alleen gebruikt in de context van oude teksten, analoog aan het Engelse woord “thou”. Maar in België is het een volledige vervanging voor “je” en “jij”. Ook zijn “ge” en “gij” in Vlaanderen volledig informeel en dus nooit een beleefde vorm.

Het laatste grote verschil tussen de talen in de twee landen is de woordenschat.

Verschillen in woordenschat

In het algemeen begrijpen Vlamingen Nederlanders zonder problemen. Maar soms is er enige verwarring over bepaalde woorden. Bijvoorbeeld:

“Plezant” noemen we in Nederland “leuk”, terwijl het Vlaamse woord natuurlijk erg lijkt op het Engelse “pleasant”. Of voor de pinpas zeggen we in het Nederlands “pinpas”, terwijl het in Vlaanderen normaal is om het woord “bankkaart” te zeggen.