...

Heldere communicatie Dilbeek in 2021

Heldere communicatie naar de burger, dat is één van de speerpunten van het Dilbeeks
bestuur voor 2021 en de komende jaren. Afgelopen jaar zette Dilbeek de krijtlijnen uit
voor een nieuwe manier van communiceren naar de burger. In 2021 gaat het bestuur
hier concreet mee aan de slag.

Heldere communicatie in Dilbeek

Bij een brede bevraging (de omgevingsanalyse) kwam naar voor dat de medewerkers van
Dilbeek vragende partij zijn om meer in te zetten op heldere communicatie. In de eerste
plaats wil het bestuur ervoor zorgen dat elke burger weet en begrijpt waar Dilbeek naartoe
wil. “In 2019 maakten we een nieuw, ambitieus meerjarenplan op. We willen onze burger
meenemen in de evolutie van onze gemeente en daarom heel transparant communiceren
over het wat en het waarom van onze verwezenlijkingen”, zegt Diane Van Hove, schepen
van communicatie.

Logo Dilbeek

Dilbeek communiceert op maat van de burger

Op maat van de burger
Daarnaast is het belangrijk dat de juiste informatie de juiste doelgroep bereikt. Onze
ondernemers hebben nood aan andere informatie dan bijvoorbeeld onze jongeren of onze
senioren. Daarom gaan we heel gericht naar verschillende doelgroepen communiceren,
zodat iedereen de informatie krijgt die nuttig voor hem/haar is. Zo verdrinken onze inwoners niet in een zee van boodschappen.

Logo Dilbeek

Gemeente Dilbeek in nieuw jasje

Tenslotte wil Dilbeek trots naar buiten treden als 1 geheel. Dilbeek stak daarom het logo in
een nieuw jasje, en werkte een herkenbare huisstijl voor alle communicatie uit.
We zijn trots dat we met een frisse huisstijl aan de slag gaan, maar onze ambitie gaat verder
dan dat. Met deze aanpak gaan we voor heldere communicatie op maat, voor elke Dilbeekse burger.