Roaming: mobiel Internet in het buitenland

Roaming mobiel Internet in het buitenland

Roaming: mobiel Internet in het buitenland

Roaming is de term die wordt gebruikt wanneer je je in het buitenland met je mobiel toestel op een vreemd GSM-netwerk begeeft. De operator van dit buitenlands netwerk rekent hiervoor kosten aan bij jouw provider die op zijn beurt de kosten aan jou doorrekent. Zowel voor spraak-, sms- als dataverkeer worden kosten aangerekend. Omdat we het op deze site voornamelijk over mobiel Internet hebben behandelen we op deze pagina enkel het onderwerp dataroaming.

Nog niet zo heel lang geleden verschenen op korte tijd enkele krantenartikels over personen die een gepeperde factuur ontvingen van hun GSM-operator na een verblijf in het buitenland. Wat bleek? Door intensief gebruik van mobiel Internet in het buitenland (via GSM, smartphone, tablet, …) werden velen plots opgezadeld met een factuur die in sommige gevallen enkele duizenden (!) Euro bedroeg.

Wie onze tariefcalculator voor mobiel Internet in het buitenland eens gebruikt om de tarieven voor een niet-Europese bestemming te vergelijken zal vlug zien dat het up- of downloaden van een filmpje of andere data aan de heersende tarieven een kostelijke aangelegenheid wordt.

Aan deze wanpraktijken is gelukkig een eind gekomen omdat de overheid de operatoren nu verplicht om hun klanten te waarschuwen wanneer de kosten de pan uitswingen. Dit in combinatie met verplichte tariefdalingen voor roaming binnen de Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat bovenstaande doemscenario’s zich nog zelden voordoen.

Tegen juni 2017 worden de roamingtarieven binnen de Europese Unie zelfs helemaal afgeschaft, maar ondertussen tieren ze nog welig verder zodat je misschien ook eens de informatie hieronder kunt doornemen. In elk geval raden we voor bestemmingen buiten de EU altijd aan om waakzaam te blijven en de roamingtarieven van de Belgische operatoren eens onder de loep te nemen.

De grote Belgische netwerken (Proximus, Orange en BASE via Telenet) bieden naast de standaardtarieven ook optionele databundels aan die per MB goedkoper uitvallen. Virtuele operatoren hebben die mogelijkheid meestal niet zodat dit ook een item kan zijn bij je keuze van een mobiel netwerk. Hieronder gaan we verder in op de mogelijkheden die er zijn om in het buitenland met je smartphone, tablet of laptop gebruik te maken van mobiel Internet.

Roaming aan standaardtarieven

Als je niet kiest voor een speciale optie of databundel zal je bij gebruik van mobiel Internet in het buitenland terugvallen op de standaardtarieven van jouw operator. Dit kunnen afhankelijk van je reisbestemming hoge tarieven zijn zodat je je beter eens op voorhand informeert.

Hoewel in onze buurlanden niet de hoogste tarieven gelden is er toch waakzaamheid geboden als je vaak in België in grensgebieden vertoeft. Vergewis je ervan dat je je nog steeds op het netwerk van je operator bevindt en niet op dat van een buitenlandse operator waar er roamingtarieven gelden.

Bij sommige tariefplannen is Internet standaard uitgeschakeld zodat je noch in België, noch in het buitenland met onbewust dataverbruik wordt geconfronteerd. Sommige operatoren bieden de mogelijkheid aan om mobiel Internet in het buitenland te deactiveren. Vergeet het dan ook niet in te schakelen voordat je op reis vertrekt als je er toch gebruik van wenst te maken.

Occasionele roaming met tijdelijke passen

Wie af en toe in het buitenland verblijft of bijvoorbeeld 1 keer per jaar op reis gaat en er niet wil afhangen van lokale Wifi-netwerken waarvan men eigenlijk niet weet of ze er wel zullen zijn, kan gebruik maken van tijdelijke passen voor mobiel Internet via een GSM-netwerk.

Bij Proximus is dit een optie die je vóór je vertrek naar het buitenland gratis kunt activeren. Pas wanneer je er effectief gebruik van maakt wordt jou een databundel aangerekend. Zo’n databundel is beperkt in volume en tijd. Je krijgt een bepaald aantal megabyte die je tijdens 1 kalenderdag kunt gebruiken. Begin je de bundel bijvoorbeeld om 23 uur, dan heb je slechts 1 uur tijd om je data op te gebruiken want ongebruikt datavolume kan niet worden overgezet naar de volgende dag.

Per dag dat je gebruik maakt van de optie wordt er jou een databundel aangerekend. Het komt er dus op aan van je behoeften op voorhand wat in te schatten want bij veelvuldig gebruik zal het vaak goedkoper zijn om tijdelijk een maandabonnement voor dataroaming te activeren.

Ook bij Orange vind je tijdelijke passen, weliswaar voor een langere periode (40 dagen geldig) en met meer data. Op het moment van activering worden de kosten van de bundel aangerekend. Je krijgt 40 dagen tijd om hem op te gebruiken.

Bestel je een nieuwe bundel nog vóór de oude is verstreken, dan wordt jouw nieuw volume bij je oud geteld en blijft het totaal opnieuw voor een periode van 40 dagen geldig.

Maandabonnementen voor frequent gebruik van dataroaming

Wie vaak nood heeft aan mobiel Internet in het buitenland of op korte tijd veel datavolume denkt te verbruiken kan beter een beroep doen op een maandabonnement. Je koopt dan een grotere en duurdere databundel, maar de prijs per MB ligt merkelijk lager. Bovendien krijg je één maand tijd om het beschikbare datavolume op te gebruiken.

Ook hier is het van belang dat je het verbruik op voorhand al weet in te schatten want indien je de bundel binnen de maand niet volledig consumeert zal de prijs per MB natuurlijk oplopen. Laat je niet afschrikken door de omschrijving abonnement want de activering van een dergelijke databundel kan op elk moment ongedaan worden gemaakt.

O.a. BASE, Proximus en Orange hebben speciale maandabonnementen voor dataroaming in hun aanbod beschikbaar. Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen abonnementen voor gebruik binnen de Europese Unie en abonnementen voor gebruik erbuiten.

Opletten voor te grote databundels

Databundels voor roaming bieden dan wel het voordeel dat de prijs per MB lager ligt dan de standaardtarieven, je moet er wel eerst een aankopen zonder dat je precies weet als hij toereikend zal zijn of – net andersom – te groot is in omvang.

Een onvolledig opgebruikte databundel kan uiteindelijk toch een dure aangelegenheid zijn als blijkt dat de aankoopprijs gedeeld door de werkelijk gebruikte megabytes een hoger tarief oplevert dan het standaardtarief…

Inbegrepen nationaal datavolume ook gebruiken binnen de Europese Unie

Een andere optie voor beperkt dataverkeer binnen de EU is de mogelijkheid om je inbegrepen datavolume voor nationaal gebruik ook te gebruiken in de andere landen van de Europese Unie. Sommige operatoren hebben tariefplannen met deze mogelijkheid, maar het aanbod is nog vrij beperkt.

We verwachten dat ook andere operatoren dit initiatief zullen volgen om geleidelijk aan bij mondjesmaat tegemoet te komen aan de eis van Europa om uiteindelijk vanaf 15 juni 2017 geen kosten voor dataroaming meer aan te rekenen. O.a. Scarlet heeft dit al gedaan door maximum 45 dagen per jaar bundels voor binnenlands gebruik ook in andere landen van de EU te laten gelden zonder meerkosten.