...

Corona testen – Update van de testcapaciteit en uitgevoerde testen

mondmasker

Corona testen – Update van de testcapaciteit en uitgevoerde testen

Uitgevoerde testen

Het aantal uitgevoerde testen bedraagt 6.000-7.000 testen per dag (7.137 testen vandaag). De huidige test-capaciteit laat zo’n 10.000 testen per dag toe. In hospitalen en klinische labo’s worden enkel symptomatische patiënten getest die voldoen aan de “case definition”, zoals voorgesteld door de experts. In de woonzorgcentra en andere collectieve instellingen worden bewoners én personeelsleden getest.

Dit weekend werd een akkoord gesloten om een groot deel van de testcapaciteit in te zetten voor de woonzorgcentra, meer dan 210.000 testen. De doelgroep voor deze tests is voor alle regio’s dezelfde: al het verplegend personeel en alle bewoners die nog niet zijn getest op COVID-19. Op dagelijkse basis zal de TF testing materiaal bezorgen aan de regio’s voor het afnemen van testen in de woonzorgcentra. Eens de resultaten bekend zijn voor een woonzorgcentrum kunnen de regionale overheden gerichte maatregelen nemen om bewoners en personeel te beschermen.

Resultaten eerste 20.000 testen in WZC

Vorige week werden 19.500 tests verdeeld over Belgische woonzorgcentra. Welke woonzorgcentra testen ontvingen en hoeveel werd bepaald door de verschillende regio’s.

Concreet hebben 194 woonzorgcentra vorige week testen ontvangen. Vandaag zijn er al 16.472 geregistreerde testen. Dat wil zeggen dat de arts een test heeft afgenomen en dat die gekoppeld is aan een staal van een bewoner of medewerker. Van deze testen zijn er ondertussen 12.246 stalen verwerkt, 4.331 zijn momenteel in test of in transit van het woonzorgcentrum naar het labo. Gisteren was een kleine 20% van deze testen nog niet afgenomen door de regio’s in woonzorgcentra.

Uit de verwerkte stalen blijkt 19% positief te testen, 10.029 testen waren negatief en 1.967 positief. Het is nog te vroeg om daar algemene conclusies uit te trekken.

Gisteren al werden de eerste testen van de tweede golf bezorgd, om alle woonzorgcentra op 3 weken te testen.

Momenteel zit er tussen het verdelen van de testkits, de staalafname, opsturen naar labo’s, analyse en rapportering van de resultaten gemiddeld zo’n 2 tot 3 dagen, met uitschieters tot 5 dagen. We hebben met de regio’s afgesproken om deze tijd in te korten en de coõrdinatie op het terrein te verbeteren. Zo kan dezelfde dag van de levering of ten laatste de dag nadien de test ook effectief worden afgenomen. En kan de staal meteen ook naar de labo’s worden gebracht voor analyse. Zo optimaliseren we de hele keten en kunnen we alles binnen een zo kort mogelijke tijdspanne laten gebeuren.

Minister De Backer: “We moeten meer gaan testen. We doen dit nu in de woonzorgcentra, voor alle bewoners en personeelsleden. Zo krijgen we een beter zicht op wat er in de woonzorgcentra aan het gebeuren is en kunnen er door de regionale overheden maatregelen worden genomen. Tegelijk moeten we ook breder gaan testen. Dit kan door de “case definition” zoals voorgesteld door de experts, open te trekken naar bijvoorbeeld mensen met symptomen van een virale infectie. Ik ben daar voorstander van. Zo kunnen ook de ziekenhuizen en klinische labo’s hun capaciteit ten volle benutten tijdens deze crisis.”