...

Kliklijnen zijn een stap te ver

kliklijn

Kliklijnen zijn voor CD&V een stap te ver

Sinds enige tijd zijn er verschillende maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. CD&V staat hier 100% achter. Maar het idee om een kliklijn te installeren gaat voor ons te ver. In deze moeilijke tijden is de mensen tegen elkaar opzetten het laatste dat we nodig hebben.

Nu al een paar weken leven we met zijn allen in quarantaine. Dit is voor niemand een gemakkelijke periode, maar we leven de maatregelen over het algemeen zeer goed na. Bewijs ervan zijn de zo goed als verlaten straten, snelwegen, treinen,… De Belgen blijven massaal in hun kot. Dat is ook onze plicht, in het belang van ieders welzijn!

Helaas is er een minderheid die zich niets aantrekt van de huidige toestand. Om hen aan te spreken en indien nodig te verbaliseren kunnen we rekenen op onze politiediensten. Zij doen hun taak uitstekend in de ook voor hen moeilijke omstandigheden. Zij treden vandaag de dag krachtdadig op tegen mensen die de verschillende maatregelen overtreden. Zo worden samenscholingen verhinderd en worden zogenaamde lockdownfeestjes opgebroken. En dat is absoluut nodig! Mensen die zich niet aan richtlijnen houden brengen niet enkel zichzelf in gevaar maar ook de samenleving.

Toch moeten we in deze tijden oppassen dat we niet te ver gaan. En het installeren van kliklijnen, onder welke vorm dan ook, gaat voor CD&V te ver. Ten eerste zorgt het goede werk van de politie er al voor dat overtreders snel tot de orde geroepen worden. Ten tweede dreigen kliklijnen het wantrouwen tussen mensen te doen toenemen. In deze moeilijke tijden is dat het laatste wat we kunnen gebruiken. We hebben juist nood aan solidariteit tussen de mensen. En deze solidariteit is er. Daarnaast is dit ook buiten proportie om iedereen op te roepen naar een kliklijn te bellen voor dergelijke overtredingen. Het proportionaliteitsbeginsel kan hier zeker in vraag gesteld worden.