...

3.000 dieren in beslag genomen door dierenwelzijn

dieren in beslag genomenMeer dan 3.000 dieren in beslag genomen in 2018

Dierenwelzijn – 1 december 2019 – Sterke stijging naar 3.038 inbeslagnames van dieren

In 2018 nam de Inspectie Dierenwelzijn bij 2.247 controles 3.186 dieren in beslag. De controles gebeurden onder meer bij circussen, erkende dierenkwekerijen, bij particulieren en in maneges. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid die Allessia Claes stelde aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Stappen vooruit sinds 2014

In de vorige legislatuur 2014-2018 werd dierenwelzijn een volwaardige Vlaamse bevoegdheid. Ze kwam in handen van Vlaams minister Ben Weyts. Sindsdien zijn er enorme stappen vooruit gezet: méér budgetten en méér controles. “Denk aan overtredingen aangaande slechte behuizing en beschutting, verwaarlozing – ondervoeding en onbehandelde dierenziektes –, overpopulatie op de te kleine oppervlakte, …”, aldus parlementslid Allessia Claes. “Dit resulteerde in een stijgend aantal inbeslagnames van dieren. In 2015 werden er 2.351 dieren in beslag genomen, in 2017 noteerde men een sterke stijging naar 3.038 inbeslagnames van dieren. In 2018 werden er dat 3.186. Dat is een stijging van 35,5 procent sinds 2015.”

Tijdens de 2.247 controles in 2018 werden er meer dan 700 honden, een kleine 300 katten, 308 schapen en geiten, en – opmerkelijk – 1.288 vogels in beslag genomen. “Laat dit een oproep zijn om goed na te denken voordat men een huisdier koopt en of men goed voor het dier kunt zorgen”, stelt Allessia. “Dat de bevoegde minister vorig jaar een verbod uitvaardigde op kortingen bij de verkoop van dieren is dan ook meer dan terecht. Zo vermijden we impulsaankopen op momenten als Black Friday.”

Strenger optreden

Het is positief dat er proactief en structureel wordt opgetreden, daar waar er vroeger enkel opgetreden werd op basis van klachten. “Ik hoop dat Vlaams minister Weyts op dit elan verder werkt”, zegt Claes. “Dierenmishandeling en -verwaarlozing kunnen niet door de beugel. De cijfers tonen aan dat gericht controleren zijn vruchten afwerpt”, aldus Allessia Claes.

Alles over hondenrassen