Lijst bepaalt welke reptielen je thuis mag houden

terraium - reptielenLijst bepaalt definitief welke reptielen je thuis mag houden

De Vlaamse Regering heeft de Positieve Lijst Reptielen van Dierenminister Ben Weyts goedgekeurd: een opsomming van 421 reptielsoorten die je als particulier goed kan verzorgen, die je bij je thuis een geschikte huisvesting kan bieden en waar je makkelijk het juiste voedsel voor kan kopen. “Opnieuw een stap vooruit voor Dierenwelzijn”, zegt Weyts. “Tot nu toe mocht je in theorie nog elk van de 11.000 verschillende reptielsoorten in huis halen, want soms problemen veroorzaakte voor de dieren, de eigenaars en de omgeving. Na jaren discussie is er nu eindelijk een Positieve Lijst”.

Er bestaat al sinds 2001 een ‘positieve lijst’ die opsomt welke zoogdieren je mag houden als huisdier: een fret mag bijvoorbeeld wel, maar een aap staat dan weer niet op de positieve lijst en mag dus niet. Er bestaat al jaren discussie over de vraag of zo’n een positieve lijst ook nodig is voor reptielen. Nu is er geen positieve lijst voor reptielen en dus mag je in theorie elk van de 11.000 soorten in huis halen. Dat zorgt soms voor problemen. Zo zijn er Vlamingen die een python van 50 centimeter in huis halen, zonder goed voorbereid te zijn op het feit dat die wurgslang ook 4 meter lang kan worden. “Sommige mensen kopen een reptiel in een spontane opwelling, bijvoorbeeld omdat ze een hond of een kat te gewoontjes vinden”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Het loopt bij die mensen regelmatig uit de hand en uiteindelijk belanden een hoop exotische reptielen in een asiel, of erger: in de vrije natuur”.

Weyts heeft nu een positieve lijst met 421 reptielensoorten vastgelegd. De minister baseerde zich op een advies dat hij zelf vroeg aan de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Dat advies gaat uit van objectieve criteria: de reptielensoorten op de positieve lijst moeten eenvoudig te houden zijn, ze mogen geen groot gevaar vormen voor mens en natuur en er moet voldoende info beschikbaar zijn over bijvoorbeeld de zorg die deze reptielen nodig hebben. “Geen krokodillen en geen giftige slangen dus”, zegt Weyts. “Op de positieve lijst staan de reptielen die geschikt zijn als huisdier omdat je ze goed kan verzorgen, geschikte huisvesting kan bieden en gepast voedsel kan geven”.

De positieve lijst is soms streng: zo is de populaire groene leguaan niet opgenomen. Reptielen die niet op de positieve lijst staan, mogen niet langer verhandeld of gehouden worden. Zo kan de Vlaamse Overheid de gehouden reptielensoorten beter traceren en controleren. Het gaat wel om een dynamische lijst, die in de toekomst nog kan worden ingekort of juist verder uitgebreid. “De lijst heeft een breed draagvlak binnen de reptielenhouderij én hij geeft ons de kans om beter te waken over het welzijn van de reptielen in Vlaanderen”, zegt Weyts.

De positieve lijst voor reptielensoorten wordt 6 maanden na publicatie in het Staatsblad van kracht. Iedereen kan de lijst raadplegen via:

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Bijlage%20II-%20%20Positieve%20lijst%20reptielen%20Vlaanderen%20%20%282018%29.pdf