...

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld

Aan het Bodegems parochiesecretariaat, vroeger door de inwoners van Bodegem kortweg de parochiezaal genoemd wordt dezer dagen de laatste hand gelegd aan de renovatie. Sinds enkele jaren had het kerkfabriek (KF) de intentie om de restauratie van het parochielokaal eens grondig aan te pakken maar de plannen voor de renovatie werden pas concreet toen in 2017 de desaffectatie (afscheiding) en later de verkoop van de pastorie werd beslist.

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld - IMG 2018

Het parochielokaal werd ondertussen het parochiesecretariaat, zodanig dat dit gescheiden kwam te staan van de pastorie samen met een strook van de achterliggende tuin, die in de bouwzone ligt, en aldus niet mee kon verkocht worden. Om budgettaire redenen, eigen aan de vrij ingewikkelde structuur waarbij het KF moet rapporteren aan de verschillende instanties, werd de renovatie in fasen afgewerkt. Gezien ook het KF niet de beschikbare financiële middelen had, werd de gemeente Dilbeek over de streep gehaald en werd voor de werken een overbruggingskrediet toegekend.

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld - IMG 2757(oude garage nu nieuw secretariaat)

Eerst werd er gezorgd voor een nieuw dak en daarna werd het secretariaat aangepakt. De isolatie van het dak en de ombouw van de garage tot secretariaat werden volledig door enkele bestuursleden en vrijwillige vrienden van het KF gerealiseerd. Het resultaat hiervan was verbluffend en professioneel van uitvoering. Een eerste flinke stap in het renovatieproject. Dit jaar werd dan beslist, enigszins op aandringen van de gemeente, om de pastorie te verkopen en zou een klein gedeelte van de opbrengst aan de renovatie van het parochiesecretariaat worden besteed. na het  eigenhandig opstellen van een lastenboek werd een aanbesteding gelanceerd en werd een lokale aannemer aangesteld. Begin augustus startten de werken en in enkele weken was de zaal omgetoverd in een open ruimte en was van de oude zaal praktisch niks meer te herkennen.

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld - IMG 2024(De gerenoveerde zolder)

De hall werd verruimd en nadien was de zolder aan de beurt, zodanig dat de parochiezaal (die al lang niet meer werd gebruikt voor pastorale doeleinden) kon aangepakt worden. Al het materiaal, de zitbanken die tegen de muren stonden alsook de tafels en stoelen werden elders ondergebracht. Beetje bij beetje zag men het parochiesecretariaat veranderen. Er kwam een nieuw polyvalent toilet, de elektriciteit werd volledig vernieuwd, kortom van de oude zaal was praktisch niks meer te zien alleen de muren.

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld - IMG 2023

Gezien er in de omgeving van de kerk geen herbergen meer waren, was de vraag van enkele parochianen al gesteld om “iets” te organiseren om na het kerkhofbezoek op 1 november (Allerheiligen) met de familie of vrienden samen te komen, om een koffie of drankje te gebruiken in het parochielokaal. Er werd uiteindelijk gekozen voor pannenkoeken met koffie. Het was een overweldigend succes en de pannenkoeken vlogen letterlijk de deur uit. Ondertussen komt de renovatie in zijn definitieve plooi. Het is nu nog wachten op een paar goedkeuringen.

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld - IMG 2754

Na het opstellen van een huur- en huishoudelijk reglement, staat er niets meer in de weg om het opnieuw te verhuren aan Bodegemse verenigingen en private huurders. Het gerenoveerde parochiesecretariaat is geschikt voor max 40 personen. Na deze werken zal ook nog de vernieuwing van de keuken worden aangepakt. zoals iedereen weet is er ook achter het parochiesecretariaat een wijngaard aangepland. Eén van de mensen (Luc Bruyneel) zoekt hiervoor een tweedehands of gebruikt tuinhuisje. Dit zou moeten dienen om wat werkgerei in onder te brengen. Mensen die dat nog hebben en er vanaf willen gratis of voor een klein prijsje kunnen altijd contact opnemen met Luc (gsm: 0 470 508 85).

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld - IMG 2761(Het eindresultaat mag gezien worden)

Ondertussen vernamen we ook dat de pastorie inmiddels verkocht werd aan Thomas locus. Thomas is de eigenaar van de B&B gelegen op de lange Veldstraat, alsook van Brasserie Julie op het dorpsplein. Wat de nieuwe eigenaar met de pastorie (die beschermd is) gaat aanvangen is nog niet geweten. In ieder geval zowel voor het secretariaat als voor de pastorie lijkt de toekomst verzekerd.

Bodegems parochiesecretariaat in ere hersteld - IMG 2766(De verkochte pastorie)

De mensen die instonden voor de renovatie zijn:

De Saeger Paul (voorzitter)

Bruyneel Luc (secretaris)

De Greef Luc (penningmeester)

Vekens Octaaf

Van Malderen Francis