...

Inspraak bij opmaak Zonaal Veiligheidsplan van Ronse

Foto: Communicatie Ronse
Foto: Communicatie Ronse

Inspraak bij opmaak Zonaal Veiligheidsplan van Ronse

De politie van Ronse is gestart met de voorbereiding van haar Zonaal Veiligheidsplan voor de periode 2020-2025. Om alle inwoners de kans te geven om hun mening te geven, organiseert de politie van Ronse de komende weken verschillende overlegmomenten. Tijdens deze bijeenkomst zal de korpschef een overzicht geven van de werking van zijn korps en van de resultaten op het vlak van criminaliteit, verkeersveiligheid en overlast. Na deze voorstelling start de bevraging rond deze 3 thema’s en mogen de aanwezigen hun prioriteiten kiezen. De prioriteiten die door de meerderheid van de aanwezigen worden aangehaald, zullen dan mee worden opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan.

Elk overlegmoment start om 19 u. en wordt afgerond rond 21 u. Op donderdag 22 november zal dit plaatsvinden in jeugdherberg De Fiertel, op donderdag 29 november in stadsfeestzaal COC, op donderdag 6 december in parochiezaal ‘De Klijpe’ en op donderdag 13 december in de Volksbond, Zonnestraat.