...

Pensioenhervorming rond zware beroepen

Pensioenhervorming rond zware beroepen - zware beroepen foto
Foto Pixabay
Pensioenhervorming krijgt eindelijk vorm met akkoord rond ‘zware beroepen’

Kamerlid Jan Spooren is blij dat er een oplossing uit de bus gekomen is over de ‘zware beroepen’. “De regering had dit beloofd en heeft die belofte ook gehouden. Niet onbelangrijk, een regeling voor de ‘zware beroepen’ is immers een essentieel onderdeel van de pensioenhervorming”, zegt Jan Spooren.

Concreet betekent dit dat er een inspanning gevraagd wordt om langer te werken, maar voor werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep de mogelijkheid voorzien wordt om vroeger te stoppen.

Het begrip ‘zwaar beroep’ wordt voortaan geobjectiveerd aan de hand van 4 criteria: gevaarlijk werk, zwaar belastend werk, ploegen- of nachtarbeid met stress als verzwarende factor. Op die manier beperk je de regeling over de ‘zware beroepen’ tot een beperkte en afgebakende groep. “De praktische uitwerking is nu in handen van de sociale partners. Zij moeten nu binnen de krijtlijnen die de regering vastgelegd heeft en binnen de budgettaire enveloppe aan de slag. Werk op de plank dus”, zegt Spooren nog.

Door de regeling te beperken tot wat op basis van meerdere risicofactoren écht een zwaar beroep is, zorgen we ervoor dat de budgettaire kost binnen de perken blijft én dat de regeling rechtvaardig is tegenover de grote groep werknemers en zelfstandigen die niet erkend worden als zwaar beroep.

“Het is essentieel dat de criteria die gelden voor de publieke sector ook gelden voor de private sector. En dat is onmogelijk met een lijst waarbij tot de helft van alle ambtenaren als een zwaar beroep wordt beschouwd”, besluit Spooren.