Open brief aan de heer Charles Michel, eerste minister

Mijnheer de Eerste Minister,

De afgelopen weken konden wij heel wat, laat het ons zacht uitdrukken, kritische stemmen horen in de media, bij bepaalde lobbyisten, op de banken van de oppositie en bij sommige meerderheidspartijen. Slachtoffer van dienst? Theo Francken.

Wat echter weinig aandacht kreeg in de media, was de steun die Theo Francken geniet bij het gewone” volk, úw kiezers,

Een greep uit het aanbod: een petitie die ijvert voor het ontslag van Theo Francken, een lobbyist die een bewering maakt aan de hand van een niet te verifiëren WhatsApp bericht en een betoging van pakweg 250 tegenstanders van Francken in Brussel.

Mijn verbazing is dan ook groot (nu ja, eigenlijk ook weer niet zo groot, want zoiets is te verwachten) dat er op geen enkel ogenblik aandacht besteed wordt aan diegenen die Theo Francken en z’n beleid steunen. Ook de persaandacht blee( eerder beperkt wanneer u het zelf opnam voor de staatssecretaris.

Vandaag heb ik het genoegen u mee te delen dat de petitie “Wij steunen Theo Francken” inmiddels door meer dan 52.000 mensen werd ondertekend. 52.000 mensen die dus niet enkel het beleid van Theo Francken steunen, maar ook het uwe.

Die 52.000 handtekeningen werden ingezameld op slechts 19 dagen tijd, wat in schril contrast staat tot de petitie die ijvert voor het ontslag van Francken. Laatstgenoemde petitie haalde nog geen 34.000 handtekeningen na 97 dagen.

Mag ik u dan ook beleefd vragen rekening te houden met de stem van de vele tienduizenden die hun steun aan Theo Francken uitspraken? Zij die, zoals gezegd, ook uw beleid steunen. Net zoals de mening van de tegenstanders mag gehoord worden, hebben zij die hun steun verlenen aan de beleidsploeg ook het recht op een stem in de media en bij onze politici. We leven tenslotte in een democratie.

lk hoop dat deze steunbetuigingen een duidelijk signaal afgeven. Een signaal van steun en van vertrouwen. Een signaal dat duidelijk maakt dat de huidige beleidsploeg op de goede weg is. Dat zeggen vele tienduizenden met mij.

Met vriendelijke groeten,

Armand Vervaeck
Initiatiefnemer petitie ‘Wij steunen Theo Francken”