...

Blijven stilstaan met de dronewetgeving is achteruitgaan

Blijven stilstaan met de dronewetgeving is achteruitgaan - droneBlijven stilstaan met de dronewetgeving is achteruitgaan

Na 1,5 jaar ervaring met de dronewetgeving in dit land, richt minister Bellot (mobiliteit) een technische werkgroep op met de sector (directoraat-generaal van de luchtvaart en luchtverkeersleider Belgocontrol) om de wetgeving bij te sturen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Kamerlid Bert Wollants.

Het gaat daarbij o.a. om het vastleggen van voorwaarden om in, bijvoorbeeld, gecontroleerde zones te mogen vliegen, de combinatie van drones en stedelijke gebieden of bij volkstoelopen en dronevluchten die geregeld terugkomen in dezelfde omstandigheden. Dat laatste kan het geval zijn voor inspecties van masten of industriële sites.

Wollants is alvast blij dat de minister alsnog bereid is om te evalueren en zo nodig bij te sturen. Eerder gaf de minister aan te willen wachten op aangekondigde Europese regels, die vanaf 2020 van kracht zouden worden, en niet zelf te willen gaan bijsturen. De minister komt alsnog tot inzicht dat tussentijdse bijsturingen wel degelijk aan de orde zijn.

“We juichen absoluut toe dat de minister aan tafel gaat met de sector om de zaken te evalueren en bij te sturen. Blijven stilstaan tot Europa de evaluatie voor ons doet, is geen optie voor de innovatieve dronebedrijven in dit land”, geeft Bert Wollants aan. “Nu is het belangrijk om snel tot resultaten te komen, waarmee de sector weer aan de slag kan.

Het Kamerlid hoopt alvast dat hierbij aandacht is voor alle mogelijke toepassingen, zodat ook de innovatie in deze jonge sector nog verder kan worden gestimuleerd.