...

Ondersteun bewoners en niet de krakers

Elke Sleurs
Elke Sleurs

Ondersteun bewoners, niet de krakers

Een gekraakte woning aan het Stapelplein verhit de Gentse gemoederen. Het is de zoveelste keer dat krakers straffeloos een huis in onze stad bezetten.

Burgemeester Termont en het hele stadsbestuur blijven opnieuw compleet in gebreke. In plaats van via de lokale politie de gedupeerde huurders te ondersteunen, speelt men een welles-nietes spelletje over de vraag of de woning al dan niet bewoond was.

Voor N-VA is de kwestie duidelijk: wanneer – zoals in dit geval – iemand gedomicilieerd is op het adres, dan ga je er als bestuur simpelweg van uit dat het huis bewoond is. En dan kies je de kant van de bewoners. En blijkt er later toch sprake te zijn geweest van domiciliefraude, wel dan pak je dat aan.

Fractieleider en lijsttrekker 2018 Elke Sleurs: “Heel binnenkort zal de nieuwe anti-kraakwet van kracht zijn: ik roep het stadsbestuur dringend op om een beleid te ontwikkelen zodat de nieuwe wet vlot in Gent kan toegepast worden. De stad moet bewoners actief ondersteunen wanneer ze geconfronteerd worden met kraken. Geen politieke spelletjes meer op de kap van onze burgers.”

Dat Roma-gezinnen geen dak boven hun hoofd hebben is schrijnend. Maar andermans bezit inpalmen en beschadigen is geen oplossing. Onze stad heeft een ruime sociale dienstverlening waar mensen in nood terecht kunnen. Bovendien stelt de Europese regelgeving duidelijke grenzen aan de solidariteit: Europese migranten zonder toekomstperspectief (zonder inkomen uit werk, zonder aantoonbare kans op werk, …) hebben slechts 3 maanden wettelijk verblijfsrecht in ons land.

Tot slot: we veroordelen heel expliciet elke vorm en elk gebruik van geweld. Los daarvan: wanneer een stadsbestuur zo afwezig blijft en niet thuis geeft, dan is er voor ons sprake van schuldig verzuim.