...

Buurtbewoners beslissen mee over wijkcirculatieplannen in Aalst

Buurtbewoners beslissen mee over wijkcirculatieplannen in Aalst - aalst tettentoren

Buurtbewoners beslissen mee over wijkcirculatieplannen in Aalst

Eén van de tien speerpunten van het Aalsterse mobiliteitsplan is ‘leefbare woonwijken’. Na de goedkeuring van het plan en met de laatste fasen van de ringwerken in zicht, start de dienst mobiliteit en openbare werken de eerste gesprekken met de Aalsterse wijken op. Bedoeling is immers dat de buurtbewoners meebepalen hoe ze de leefbaarheid in hun wijk kunnen verhogen.

Iedere Aalstenaar wil een aangename woonomgeving. Onze stad groeit maar tegelijk moeten we haar woonwijken leefbaar houden. “Alle woonwijken in Groot-Aalst verdienen ruimte, groen en veiligheid,” zo vertelt schepen van mobiliteit Dylan Casaer (SD&P), “heel wat vragen en klachten van burgers aan het adres van onze diensten gaan net hierover: veiligheid en rust in de straat. De jarenlange focus op auto’s heeft gezorgd voor te veel sluipverkeer en te weinig leefbaarheid in de woonwijken van onze stad.”

Samen met de buurt
Daar wil de stad verandering in brengen. En wie is hiervoor een betere partner dan de bewoners zelf? “Er heerst in de meeste wijken een grote bereidheid om mee te zoeken naar oplossingen,“ zo zegt de schepen hierover, al erkent hij eveneens dat dit niet altijd de meest eenvoudige weg is: “We hebben deze aanpak al in een aantal straten toegepast, soms gaat dat vlot, soms wat moeizamer. Niet alle voorgestelde oplossingen zijn haalbaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat gedeelde verantwoordelijkheid dé oplossing is voor onze mobiliteitsproblemen.”

LaMa
Met de wijkcirculatieplannen zal Aalst deze techniek voor het eerst op grote schaal toepassen. Daarom roept de stad hulp in van de Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMa). LaMa zet de expertise van organisaties zoals de Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu, de Voetgangersbond en TreinTramBus in om steden te begeleiden bij lokale mobiliteitsprojecten. “We dragen een aantal wijken voor voor externe begeleiding,” vertelt Casaer, “worden we geselecteerd, dan coachen de experts een co-creatietraject tussen de stad en de wijkwerking. Wat we bijleren uit deze ervaring kunnen we in heel Aalst inzetten.”

Hendrik Conciencestraat bijt de spits af
De eerste wijk waarvoor een circulatieplan op maat zal worden uitgewerkt, is de wijk Hendrik Consciencestraat, Kammenstraat en Konijnenberg. De stad gaat rond de tafel zitten met de bewoners, handelaars en bedrijven uit deze wijk om de mogelijke oplossingen voor het aanhoudend sluipverkeer te bespreken. De eerste vergadering zal doorgaan op maandag 4 december in het parochiaal centrum van Hofstade. De bedoeling is dat alle wijken in zowel de binnenstad als de gemeenten van Aalst aan bod komen.

De belanghebbenden bij het circulatieplan voor de wijk Hendrik Consciencestraat, Kammenstraat en Konijnenberg krijgen via bewonersbrieven extra informatie over het geplande overleg.