...

Weg met de Privacycommissie

Weg met de Privacycommissie - zoekWeg met de Privacycommissie

Vandaag werd in de parlementaire commissie Justitie het wetsontwerp goedgekeurd tot oprichting van een Gegevensbeschermingsautoriteit (kortweg: GBA). Die zal in de plaats komen van onze bestaande Privacycommissie. De hervorming werd ingegeven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei in de ganse EU in werking treedt, maar vormde voor de N-VA meteen een opportuniteit om de onafhankelijkheid te versterken en de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren.

De nieuwe leden van de GBA zullen, in tegenstelling tot vandaag, geen ander mandaat meer mogen hebben. Bovendien wisselt het voorzitterschap om de 3 jaar en worden de mandaten beperkt tot maximaal twee periodes van 6 jaar. Kamerlid Peter Dedecker is tevreden: “Hiermee geven we invulling aan één van de belangrijkste eisen en realisaties van de N-VA in het regeerakkoord: in deze nieuwe Privacycommissie wordt onafhankelijkheid een echt sleutelelement. Ook de benoemingsprocedure verloopt, dankzij de goedgekeurde amendementen van Dedecker, voortaan een stuk transparanter.

De nieuwe GBA krijgt een duidelijke organisatiestructuur waarbij de verschillende diensten veel autonomie zullen genieten. Ze zal de nadruk leggen op het informeren, adviseren en begeleiden van de burgers en van verzamelaars en verwerkers van gegevens. Er komt echter ook een inspectiedienst en een geschillenkamer die administratieve sancties kan opleggen aan bedrijven die buiten de lijntjes kleuren. De GBA krijgt dus wel degelijk tanden, zoals voorgeschreven door de Europese Verordening.

Peter Dedecker: “Voor de N-VA moet de nieuwe Privacycommissie haar tanden laten zien en kunnen bijten, maar pas nadat alle andere wegen bewandeld zijn. De N-VA wil géén heksenjacht tegen ondernemingen. De nadruk moet liggen op oplossingen in overleg, en een uitgebreide advies- en informatie-opdracht. Bedrijven bijstaan om te voldoen aan de privacyregels en overtredingen voorkomen is beter dan bestraffen. De nieuwe structuur garandeert dat alle opdrachten van de GBA, in het bijzonder de advies- en informatie-opdracht, de nodige aandacht en eindverantwoordelijkheid krijgen. Bovendien zal, dankzij een N-VA-amendement, de werking van de nieuwe (privacy)instelling voortaan jaarlijks kunnen worden geëvalueerd aan de hand van objectieve gegevens.”