...

EHBO-cursus voor doven en slechthorenden

CardioService organiseert eerste EHBO-cursus voor doven en slechthorendenCardioService organiseert eerste EHBO-cursus voor doven en slechthorenden

Maandag 11 september 2017 — Een aantal instructies uit de 6 stappen om te reanimeren: ‘Kijk, luister en voel of er ademhaling is’. ‘Zet de telefoon op speaker’. ‘Doe altijd wat de AED zegt’. Reanimeren is sowieso stresserend. Maar omdat alle instructies en toestellen zijn afgesteld op horenden, is het voor doven en slechthorenden nóg moeilijker om een leven te redden. Daarom biedt CardioService, aanbieder van diensten en producten voor reanimatie, vanaf nu cursussen reanimeren en defibrilleren die zijn gericht op doven en slechthorenden.

Hoeveel doven en slechthorenden er zijn in België, is niet bekend. Volgens schattingen zijn er alleen al in Vlaanderen zo’n 60.000 mensen die doof of slechthorend geboren zijn en zo’n 800.000 mensen die één of andere vorm van gehoorverlies hebben, bijvoorbeeld door ouderdom of door een ongeval. Zij vallen uit de boot wanneer het gaat om EHBO-opleidingen.GeluidssignaalToch zijn specifieke opleidingen voor doven en slechthorenden nodig, zegt Benny Van Crombrugge, zaakvoerder van CardioService. “Volgens de huidige richtlijnen dienen AED’s of  geAutomatische Externe Defibrillatoren zo min mogelijk af te leiden tijdens het reanimeren zodat je je kan focussen op de patiënt. In de praktijk worden er dus zo weinig mogelijk visuele instructies gegeven en zo veel mogelijk via geluidssignalen of met stem. Zo is er bijvoorbeeld een metronoom die het ritme van de hartmassage aangeeft, maar is er ook een gesproken waarschuwing wanneer het toestel een schok zal toedienen.”

Aangezien defibrilleren de enige efficiente methode is om een fibrillatie om te keren, is het dus letterlijk van levensbelang dat ook slechthorenden en doven leren omgaan met de vele auditief ingestelde AED’s die er in België zijn. “Doven en slechthorenden zijn uiteraard volwaardige burgers met even veel rechten en kansen als horenden”, zegt Thierry Bekaert, secretaris van dovenvereniging De vrienden van priester De L’Epée. “Ik ben erg blij dat er eindelijk een EHBO-cursus wordt aangeboden die rekening houdt met ons.”

De opleiding wordt gegeven door een lesgever met praktijkervaring, ondersteund door Wendy Michiels, dochter van twee dove ouders en vloeiend in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Tijdens een proefles op woensdag 13 september vanaf 18u in het Marriott Hotel in Gent zal alvast een 15-tal voorzitters van verenigingen voor doven en slechthorenden aanschuiven. Ze leren er reanimeren, maar er zal ook speciale aandacht zijn voor het leren omgaan met de gangbare AED’s.

 

Over CardioService

CardioService ontwikkelt diensten om levens te redden bij plotseling hartfalen. Daarom biedt CardioService AED’s (geAutomatische Externe Defibrillatoren) aan voor ondernemingen en publieke dienstverleners. Daarbij biedt het de mogelijkheid de toestellen zowel te huren als te kopen, wat elke afnemer in staat stelt een formule op maat te kiezen. Daarnaast wil CardioService een voortrekkersrol spelen in de verspreiding van kennis over plotseling hartfalen en in de bewustmaking over de voordelen die AED’s bieden. Meer informatie: www.cardioservice.eu