...

Geraardsbergen – 50 bijkomende plaatsen in kinderopvang

geraardsbergen 50 bijkomende plaatsen in kinderopvangUitvoering Rondetafelconferentie Kinderarmoede – 50 bijkomende plaatsen in kinderopvang Geraardsbergen

Met de creatie van maximaal vijftig bijkomende plaatsen in de kinderopvang wil het OCMW een oplossing vinden voor de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. ‘Dat is de achtste concrete toepassing van onze Rondetafelconferentie Kinderarmoede’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. Schepen van jeugd Fernand Van Trimpont bevestigt: “Kinderopvang is een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoede.”

Vier voorstellen op Rondetafel

Het belangrijkste uitdaging in het sociaal beleid van het OCMW van Geraardsbergen is het vraagstuk van de stijgende kinderarmoede. In het stadscentrum wordt bijna een op de twee kinderen in armoede geboren. Een van de knelpunten is de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Op de Rondetafelconferentie Kinderarmoede van november 2016 werden vier noden gedetecteerd. Er is vooral een tekort aan plaatsen in de kinderopvang, vooral voor kwetsbare kinderen en daarnaast is er nood aan occasionele kinderopvang. Andere knelpunten zijn het actief toeleiden van kwetsbare gezinnen naar de kinderopvang en de vorming en ondersteuning van de onthaalmoeders om te werken met kwetsbare gezinnen

Vanuit het Huis van het Kind, dat de werking rond kinderarmoede coördineert, is een oplossing ten gronde uitgewerkt.

Kinderopvang als instrument tegen kinderarmoede

“Kinderopvang is een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoede, zowel in het voorkomen van kinderarmoede als in het helpen van gezinnen om uit de armoede te geraken”, zegt schepen van jeugd Fernand Van Trimpont.

“Kinderopvang biedt alle gezinnen de kans om arbeidsactief te zijn of te worden en stimuleert ook de ontwikkeling van kinderen, biedt opvoedingsondersteuning en zorgt voor ontmoeting tussen ouders en betrokkenheid van de buurt. De maximale ontplooiing van de mogelijkheden van het kind staan centraal. Dit initiatief van het huis van het kind moet kinderen een gelijke start geven in het leven of minstens de kloof verkleinen.”

Vijftig bijkomende plaatsen

‘Vooreerst voorzien we in de creatie van maximaal vijftig opvangplaatsen’, legt OCMW-voorzitter David Larmuseau uit. Dat gebeurt door het ontsluiten van reservoir van dertig gesubsidieerde plaatsen bij gebrek aan onthaalouders. Omdat kandidaten niet happig zijn om de kinderopvang in hun eigen woning te organiseren, gaat het OCMW twee woningen huren in het stadscentrum, telkens voor 2 onthaalmoeders. Zij betalen een vierde van de reële kosten voor huur en energie, maar engageren zich om minstens een derde kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen.

‘Verder komt er een opstartpremie van € 500 voor 20 nieuwe opvangplaatsen’, vervolgt David Larmuseau. ‘Hier engageren de onthaalmoeders zich om de komende tien jaar eveneens een derde van de kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen.’

Binnen het kinderdagverblijf van het OCMW worden twee plaatsen voorbehouden voor de occasionele kinderopvang voorbehouden en binnen het partnerschap van het Huis van het Kind worden concrete acties uitgewerkt rond de vorming en begeleiding ouders en onthaalmoeders.

Gigantische hypotheek

Deze maatregel die werd goedgekeurd op de jongste OCMW-raad is achtste concrete actie in toepassing van de Rondetafelconferentie. ‘Volgens een oude wijsheid van de Chinese filosoof Conficius van 2.500 jaar terug betekent het overwinnen van een probleem dat je daarmee honderd andere op een afstand houdt’, besluit de OCMW-voorzitter. ‘Want wanneer wij er niet in slagen om de kinderarmoede een halt toe te roepen, leggen wij een gigantische hypotheek leggen op de toekomst van onze stad. Het is mijn vaste overtuiging dat ook deze nieuwe maatregel voor het deelfacet van de kinderopvang een structurele oplossing inhoudt.’