...

Politie Geraardsbergen en Lierde belonen verkeersveilig gedrag

Politie Geraardsbergen en Lierde belonen verkeersveilig gedrag - politie11Politie Geraardsbergen/Lierde en dorpsraad Grimminge belonen verkeersveilig gedrag!

Op initiatief van de dorpsraad van Grimminge werd op donderdag 7 september een actie ‘snelheid’ uitgevoerd in samenwerking met het buurtpolitieteam Oost van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde. Doel van deze actie: werken aan een verkeersveilige maand september én belonen van verkeersveilig gedrag!

Traditioneel wordt in de verkeerspraktijk geprobeerd gewenst gedrag te bevorderen door overtredingen van regels te bestraffen. Toch is bekend dat gedrag vaak sneller en duurzamer te veranderen is door gewenst gedrag te belonen dan door ongewenst gedrag te sanctioneren. Met deze theorie in het achterhoofd werkte het buurtpolitieteam (BPT) Oost in samenwerking met de dorpsraad van Grimminge een beloningscampagne uit. De eerste actie vond plaats op donderdag 7 septemer en leverde mooie resultaten op.

In totaal werden 680 voertuigen op het grondgebied van Grimminge onderworpen aan een snelheidscontrole waarvan 51 bestuurders in overtreding waren. 1 voertuig reed 98 km/u in de bebouwde kom en werd onderschept. De bestuurder zag zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

27 voertuigen werden effectief uit het verkeer gehaald voor controle. De bestuurders werden eerst onderworpen aan een ademtest en allen bliezen ‘safe’. Na verdere controle kregen uiteindelijk een 20-tal onder hen een mooi aandenken van de dorpsraad voor hun voorbeeldig verkeersveilig gedrag.

Verder werden nog 5 onmiddellijke inningen opgemaakt voor o.a. slechte staat van de banden, het niet dragen van de gordel en parkeren op het trottoir.

“Met deze campagne willen we vooral het accent leggen op goed en veilig gedrag, vanuit de insteek dat met belonen meer kan worden bereikt dan met afdwingen.” zegt Davy Vander Gucht, hoofd van BPT Oost bij de politie Geraardsbergen/Lierde. “Bestuurders reageerden blij verrast en positief op deze beloningsactie, waarvan het initiatief uitgaat van de dorpsraad van Grimminge. Het belonen op zich moet uiteraard beschouwd worden als aanvulling op traditioneel politietoezicht, niet als een alternatief ervoor” vervolledigt Vander Gucht.

Gezien de positieve resultaten en de goede samenwerking met de dorpsraad zullen er in de toekomst nog gelijkaardige acties op het touw worden gezet.