...

Elke seconde telt – Brandveiligheid voor ouderen

BrandveiligheidElke seconde telt! – Brandveiligheid voor ouderen

Brussel 08.09.2017. Van 9 tot 24 september 2017 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning. De slogan van de campagne is: “Elke seconde telt!” en we blijven inzetten op het plaatsen van rookmelders en het hebben van een evacuatieplan. Nieuw dit jaar is de specifieke aandacht voor de brandveiligheid ten behoeve van ouderen.

Het is van het grootste belang om tijdig de woning te verlaten wanneer er brand uitbreekt. Het belang hiervan kan niet onderschat worden. In 2014 vielen minstens 69 dodelijke slachtoffers tijdens of als gevolg van branden in woningen, in 2015 57 en in 2016 waren het er 77. Dat zijn meer dan 5 doden per miljoen inwoners.

Opvallend is dat bij de dodelijke slachtoffers in België er 2 op de 5 ouder dan 65 zijn, terwijl slechts 1 op de 5 van de bevolking ouder is dan 65.  De ouderen zijn dan ook oververtegenwoordigd in deze brandstatistieken. De keuze van de doelgroep van ouderen is ingegeven door dit opvallend hoge cijfer.

“Voldoende rookmelders en een voorbereid vluchtplan” geldt zeker ook voor ouderen.

Ouderen hebben vaker een verminderde zintuiglijke waarneming (zien, horen, ruiken, voelen). Bovendien is een deel van hen minder mobiel, waardoor zij minder snel naar buiten geraken.

Daarom willen we deze specifieke doelgroep de belangrijkste informatie voor hun eigen brandveiligheid aanreiken in gedrukt formaat onder de vorm van een handige brochure.

Rookmelders redden levens

Brandveiligheid begint bij voldoende rookmelders.

Ouderen horen wel eens minder goed. Zij horen ook het geluidssignaal van een rookmelder dan minder goed. Er bestaan hulpmiddelen om hen toch tijdig te waarschuwen voor het signaal van een rookmelder. Dit kan door licht- of trilsignalen, gekoppeld aan de rookmelder.

 

Met een ingeoefend vluchtplan raak je beter weg

De levensreddende noodzaak van een ingeoefend vluchtplan geldt voor iedereen.

Toch is het voor ouderen nog net iets belangrijker dat zij er op voorhand goed over nadenken en het ook inoefenen. Ze horen wel eens minder goed en zijn ook wel eens minder goed te been.

Belangrijk is dat om de verschillende stappen vooraf te overlopen. Brandveiligheid is immers de verantwoordelijkheid van iedereen.

Brandveiligheid voor ouderen is méér dan rookmelders en een vluchtplan

Goede gewoonten kunnen onveilige situaties vaak voorkomen. Zo kunnen enkele eenvoudige tips het koken  veiliger maken (blijf bij je potten en pannen, kledij (vnl. losse mouwen) vat al eens vuur door contact met de gasvlam onder de potten, draag daarom geen losse kledij, …).

Sensibilisering van de burger met behulp van de hulpverleningszones en de Vlaamse Ouderenraad

De sensibilisering van de burger voor brandveiligheid doet beroep op de inzet en de competenties van de hulpverleningszones van de brandweer.

De hulpverleningszones hebben hun medewerking verleend aan de ontwikkeling van de hierboven vermelde brochure Brandveiligheid voor ouderen in het leescomité.

Ook de Vlaamse Ouderenraad verleende zijn medewerking.

Een presentatie op maat van ouderen

Ouderenverenigingen organiseren regelmatig bijeenkomsten voor hun leden en voorzien daarbij een informatief moment. Hier komen allerlei onderwerpen aan bod en vaak denkt men dan ook aan een toelichting van de brandweer.

Wij willen het voorbereidend werk voor deze infomomenten voor de hulpverleningszone verlichten en hen een afgewerkte presentatie aanreiken. Zij richt zich tot het doelpubliek van de ouderen en duurt ongeveer 45 minuten. Ze is modulair opgevat zodat ze moeiteloos kan worden ingekort of aangepast aan de behoefte.

Goede sensibiliseringscampagnes maken het verschil

FOD Binnenlandse Zaken wil hulpverleningszones ook blijven stimuleren om goede sensibiliseringscampagnes te plannen en uit te voeren. Daartoe hebben wij de zones met de beste campagnes in het thema ‘Ouderen’ beloond met gratis rookmelders.

De volgende projecten (niet in volgorde van belangrijkheid) zullen rookmelders ontvangen:

Project 1: Nergens beter dan thuis

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost

Elke inwoner van Aarschot die 80 wordt, krijgt een geïnstalleerde rookmelder

Project 2: Het geschenk voor een langer leven

Hulpverleningszones Zuid-West Limburg, Noord Limburg en Oost Limburg

Aanbieden van infosessie Integrale Veiligheid voor ouderen

Project 3: Rookmelders dicht bij de mens

Hulpverleningszone: Westhoek

Rookmelders te koop aanbieden in gemeentehuizen

Project 4: Televisiespot sensibilisering

Hulpverleningszone Wallonie Picarde;

Video verspreiden over ouderen en brandveiligheid

 

Brochure ‘Brandveiligheid voor ouderen – Nooit te laat om eraan te beginnen’

De brochure groepeert de voornaamste tips rond brandveiligheid voor ouderen in een handig en leesbaar formaat.

Klik hier om de brochure te bekijken.