...

Het kriebelt in VBS Glorieux te Ronse

Het kriebelt in VBS Glorieux te Ronse - vbgHet kriebelt in VBS Glorieux te Ronse

Onder het moto ‘groeikriebels’ is basisschool Glorieux zijn schooljaar gestart.

In onze kleuterafdeling zetten we het ‘groeien’ van onze kinderen dit schooljaar extra in de kijker.

Vanuit ons opvoedingsproject met ‘de parabel van de zaaier’ willen we aandacht hebben voor de mogelijkheden en talenten van onze kleuters…en de ongelooflijke groeikracht die ze bezitten. Daarom willen we in basisschool Glorieux zorgvuldige en attente ‘zaaiers’ zijn. Dat er soms een harde wind of een stortbui opdaagt, kan onze school niet tegenhouden. Wij zorgen voor goede, voedselrijke grond en een degelijke verzorging en bescherming.

Om dit te realiseren hebben wij ons traditionele klassensysteem herdacht:
– peuters en kinderen van de 1ste kleuterklas starten voortaan in de kiemklas
– de tweede kleuterklas is nu een groeiklas
– de derde kleuterklas is een bloeiklas
– het groeiproces en ‘extra zorg’ krijgt ondersteuning door het ‘klimopteam’.

In het lager vanaf het tweede leerjaar starten we met techniekklassen. Bij de techniekmeester neemt kunnen lln. prachtige ervaringen opdoen om zich technisch en inzichtelijk goed kunnen ontplooien om zo klaar te zijn voor de toekomst, meer nog om eigen mogelijkheden beter te te laten ontkiemen, groeien en bloeien. Van groeikracht gesproken!

Buiten de schooluren bieden we de jongste kinderen van de lagere school ook de kans om zich creatief te ontwikkelen en te uiten. Ons project ‘Nandi’ is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen onze school, de academie en serviceclub The Lions. Waarbij de laatste zorgt voor de financiële ondersteuning. De Kunstacademie Vlaamse Ardennen brengt drie professionele leerkrachten aan die in onze school de kinderen zullen onderdompelen in beeld, dans en woord. Een prachtkans voor onze kinderen.

Elke leerling van onze school zal _net als een zaadje¬_ de kans krijgen om te kiemen, groeien en bloeien!
Kort samengevat: Wanneer het kriebelt, kom je best naar VBS Glorieux!