...

Sarah Smeyers over gezin dat in de garagebox woont

foto aalst nvaNaar aanleiding van de commotie rond het gezin dat in de garagebox woont, willen wij benadrukken dat het OCMW van Aalst er alles aan doet om iedereen die het nodig heeft zo efficiënt mogelijk te helpen.

Als wij merken dat cliënten het moeilijk hebben om hun huur te betalen en daardoor dreigen uit hun woning gezet te worden, proberen wij de uithuiszetting tegen te gaan. Dat gebeurt door bemiddeling met de verhuurder, door eventueel een afbetalingsplan op te maken en/of door te zoeken naar een goedkopere woning op de private markt.

Sowieso gaan we na of mensen in aanmerking komen voor een sociale woning, met dien verstande dat de wachttijd niet gering is. Voor bepaalde sociale woningen geldt dat wie dakloos is, voorrang krijgt. Wie toch op straat komt te staan, vangen wij op in ons daklozencentrum of in één van onze 15 doorstroomwoningen, en dit voor een periode van 4 tot 8 maanden.

OCMW-voorzitter Sarah Smeyers: ‘‘Ik wil ook benadrukken dat het OCMW en de stad in dergelijke situaties niet alleen het woonprobleem, maar de hele sociale en financiële situatie van het gezin in kwestie opvolgt.’’ Wij pakken leegstand in Aalst veel strenger aan dan vroeger, juist met de bedoeling om zoveel mogelijk kwaliteitsvolle en betaalbare panden op de huurmarkt beschikbaar te maken.

Er zijn ook private woningen die de verhuurder aan een sociaal tarief verhuurt, mits tussenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor. Onlangs kwam in Aalst de 100ste woning via het Sociaal Verhuurkantoor op de huurmarkt. Sarah Smeyers: ‘‘Mensen in nood helpen, is en blijft een uitdaging. Het OCMW, onze maatschappelijk werkers en het team Wonen doen wat ze kunnen en meer. Hun inzet is oprecht en gedreven. Wij laten niemand in de kou staan.’’