...

Zesde kerntest van Noord-Korea

Noord-KoreaDidier Reynders veroordeelt zesde kerntest van Noord-Korea

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt de zesde kerntest van Noord-Korea. Die test is een overtreding van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Noord-Korea brengt niet alleen de regionale, maar ook de internationale veiligheid in gevaar door zijn provocatieve acties.

Vrede op het Koreaanse schiereiland zal niet bereikt worden door de uitbouw van nucleaire wapens en ballistische raketten. Noord-Korea duwt zich in een steeds groter isolement en mist de kansen op duurzame vrede en welvaart voor zijn bevolking. Minister Reynders roept Noord-Korea op om eindelijk het roer om te slaan, de resoluties van de Veiligheidsraad na te leven en de nodige stappen te zetten voor een land zonder kernwapens.

Noord-Korea is het enige land dat in deze eeuw nog nucleaire tests uitvoert. Dit toont het cruciale belang van een snelle inwerkingtreding van het Alomvattend Kernstopverdrag. Dat is het enige middel om een globaal en definitief verbod op kerntests af te dwingen. De inwerkingtreding van het verdrag hangt af van een aantal toetredingen en Didier Reynders zal bijkomende inspanningen leveren om dat doel te bereiken. Tijdens de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal hij, samen met zijn Iraakse collega, een ministeriële conferentie voorzitten om meer steun voor de inwerkingtreding van het Kernstopverdrag te verkrijgen. Deze conferentie zal opgevolgd worden door verdere bilaterale en multilaterale initiatieven. Die initiatieven zullen zowel bedoeld zijn voor de overheid als voor het maatschappelijke middenveld in de landen die nog geen lid van het Kernstopverdrag zijn.