...

Basispensioen van Groen onrealistisch en gevaarlijk

geldBasispensioen van Groen onrealistisch en gevaarlijk voor toekomst van de sociale zekerheid

Het voorstel van Groen om voor iedereen een ‘basispensioen’ te voorzien is niet zo nieuw als het wordt voorgesteld. Er bestaat immers al een vorm van ‘basispensioen’ voor alle 65-plussers, met name de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Daarnaast heeft iedereen met een loopbaan van minstens 30 jaar recht op een minimumpensioen. Zowel IGO als minimumpensioen stegen onder de regering-Michel, en liggen vandaag op jaarbasis voor een alleenstaande respectievelijk 1.069 euro en 859 euro hoger dan bij de start van de regeerperiode. Bovendien werd het minimumpensioen voor zelfstandigen extra verhoogd tot het niveau van de werknemers.

“Veel gevaarlijker is dat Groen geen enkele voorwaarde of controle verbindt aan dit basispensioen en het pensioensparen wil ontmoedigen. Zonder voorwaarden over minimumduur van verblijf of band met effectief gewerkte jaren zal een basispensioen een gat slaan in de sociale zekerheid. Bovendien willen we mensen aanmoedigen om ook voor hun eigen pensioen iets opzij te zetten, Groen wil mensen afhankelijk maken van de overheid op basis van onberekende beloften die de belastingdruk voor die spaarders met 280 euro (fiscale aftrek pensioensparen) verhogen.”

De oplossing van de N-VA bestaat erin de bestaande IGO en het minimumpensioen in de komende jaren verder te versterken, maar wel gekoppeld aan voorwaarden. De IGO-uitkering voor 65-plussers is immers ‘middelen getoetst’, wat betekent dat je er geen aanspraak op kan maken als je beschikt over voldoende andere inkomsten. Concreet betekent dit dat deze uitkering terecht komt bij de meest kwetsbaren. “Deze regering heeft bovendien terecht voor de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) een verblijfsvoorwaarde ingevoerd: minstens 10 jaar verblijf, waarvan 5 jaar ononderbroken, om zo ‘sociale zekerheidstoerisme’ onmogelijk te maken.” Voor het minimumpensioen is er een loopbaanvoorwaarde van minstens 30 jaar gewerkte jaren of hiermee gelijkgesteld wegens zwangerschap, ziekte, werkloosheid,…

De N-VA wil de band tussen gewerkte periodes en het pensioen absoluut behouden en verder versterken. In onze visie moet werken immers steeds méér pensioen opleveren dan werkloosheid. Drie concrete maatregelen uit het zomerakkoord zetten dit principe om in de praktijk: (1) extra verhoging van het minimumpensioen na een volledige loopbaan, (2) wie blijft werken na een loopbaan van 45 jaar wordt hiervoor beloond met een hoger pensioen, (3) periodes van langdurige werkloosheid worden voor de pensioenopbouw niet langer meegerekend aan het laatst verdiende loon maar aan een forfaitair bedrag.