...

Didier Reynders veroordeelt lancering raketten door Noord-Korea

Noord-KoreaDidier Reynders veroordeelt lancering van ballistische raketten door Noord-Korea

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt de lancering van ballistische raketten door Noord-Korea, met een raket die het grondgebied van Japan overschreed. Deze acties staan haaks op de bindende resoluties van de VN-Veiligheidsraad en vormen een bedreiging voor de regionale en internationale veiligheid. Ze dragen niet bij tot een duurzame vrede, die alleen door internationale samenwerking en dialoog kan worden bereikt.

Didier Reynders beklemtoont het belang van de volledige uitvoering van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De Democratische Volksrepubliek Korea moet een einde stellen aan zijn nucleair en ballistisch raketprogramma op een volledige, verifieerbare en onomkeerbare manier. Alle leden van de internationale gemeenschap moeten de VN-sancties strikt naleven om de internationale druk op de Democratische Volksrepubliek Korea te verhogen, en moeten elke actie vermijden die kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het nucleaire en raketprogramma. Het einddoel blijft een Koreaans schiereiland in vrede en zonder nucleaire wapens.