...

Fipronilcrisis: Formulier voor getroffen bedrijven online

eierenFipronilcrisis: Formulier voor getroffen bedrijven online

De federale regering gaat bedrijven ondersteunen die getroffen zijn door de fipronilcrisis.

Zo werkte ook Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, maatregelen uit om de sector bij te staan. Er worden betalingsfaciliteiten toegestaan op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw.

Door middel van een online formulier, dat vanaf nu beschikbaar is op de website van de FOD Financiën, kunnen getroffen ondernemingen een aanvraag indienen om betalingsfaciliteiten te bekomen betreffende bedrijfsvoorheffing en btw. Elke natuurlijke- of rechtspersoon binnen de pluimveesector (of daaraan verbonden sector) kan een aanvraag indienen.

Om een toestemming te verkrijgen, moeten bedrijven aan de hand van documenten aantonen dat ze financiële problemen ondervinden als gevolg van de Fipronilcrisis. Enkele voorbeelden hiervan zijn: daling van de omzet, annulering van bestellingen en/of reservaties, kettingreactie van partnerbedrijven, enz.

Bedrijven kunnen na goedkeuring een vrijstelling van nalatigheidsinteresten bekomen, maar eventueel ook een uitstel van geldboeten wegens niet-betaling of laattijdige betaling. Deze maatregelen gelden voor het derde kwartaal van 2017.

Johan Van Overtveldt, minister van Financiën: “De getroffen bedrijven zullen op deze manier bij de fiscus op betalingsfaciliteiten en flexibiliteit kunnen rekenen.”

Meer informatie over de federale maatregelen vindt u hier.