...

Gunstig advies voor nieuwe kantoren Jan De Nul nv

Gunstig advies voor nieuwe kantoren Jan De Nul nv - denulGunstig advies voor oprichten nieuwe kantoren Jan De Nul nv Aalst

De stad Aalst heeft gunstig advies verleend voor het slopen van enkele bedrijfsgebouwen en het oprichten van nieuwe kantoren voor Jan De Nul nv. De deputatie van Oost-Vlaanderen dient nu over dit dossier een uitspraak te doen. Zij zijn in deze bevoegd voor het verlenen van een eventuele stedenbouwkundige vergunning.

De site van Jan De Nul bestaat uit verschillende kantoren, magazijnen en ateliers en bevindt zich langs de Tragel, de Kammenstraat en de Hendrik Consciencestraat. Een deel van de gebouwen wordt gesloopt en vervangen door een nieuw kantoorgebouw met bijhorende ondergrondse parkeergarage. De Kammenstraat zal worden overbouwd met een bruggebouw en onder de straat komt een tunnel die de bestaande en de nieuwe parking zal verbinden.

“Door de werken wordt er 19.063 m² bijkomende kantoorruimte en 12.031 m² parking en kelders gerealiseerd. Het nieuwe bouwvolume bestaat uit 8 bovengrondse bouwlagen, en is maximum 33,33m hoog. Het ingediende kantoorproject wordt de economische toegangspoort tot Aalst. Het project van Jan De Nul is een schoolvoorbeeld hoe binnen een duurzaam bedrijventerrein steeds gezocht wordt naar een intensieve benutting van de beschikbare oppervlakte,” verduidelijkt schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA). “De ingewonnen adviezen waren allen gunstig en tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. Het grote volume van het kantoorgebouw is te verantwoorden door de grote publieke ruimte die zich voor het kantoorgebouw bevindt, deze publieke ruimte wordt gevormd door de Tragel, de Dender en de nog te verruimen zwaaikom. Om inkijk in de achterliggende woningen te vermijden zal het project voorzien worden van de nodige zichtschermen.”

“Qua architectuur zorgt het nieuwe gebouw voor een absolute meerwaarde. Door middel van een erfdienstbaarheid, kan de Kammenstraat hierbij overbouwd worden. Dit is vrij uniek in onze stad,” aldus schepen van stadsvernieuwing, Ann Van de Steen (SD&P) “en verwijst hierbij naar het gebouw van de EU in Brussel. Door deze overbouwing, krijgen we een totaal ander zicht en beleving naar de Dender toe. “
“Naast het gebouw, is het doortrekken van het fietspad langsheen de Dender van minstens even groot belang. Fietsers zullen er in de toekomst een veiliger traject kunnen afleggen langsheen de Dender.”

“Wij zijn bijzonder trots op het familiebedrijf Jan De Nul dat is uitgegroeid tot een unieke, toonaangevende onderneming met internationale uitstraling. Het bedrijf is een belangrijke werkgever met 2.500 personeelsleden in Aalst, waaronder ook heel wat technisch geschoolden,” vertelt schepen van Lokale economie, Katrien Beulens (CD&V). “Dankzij dit hypermodern kantoorgebouw blijft onze stad de uitvalsbasis van de activiteiten van Jan De Nul Group. Het investeringsvertrouwen voor de regio wordt zo versterkt, vanuit economische branding is dit bijzonder belangrijk. Het gebouw kan als een echte landmark en toegangspoort voor de gehele bedrijvenzone, de Dender en de stad fungeren.”

Naast de stad Aalst, dient ook de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) advies uit te brengen. Het is de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die de stedenbouwkundige aanvraag beoordeelt. Een uitspraak over het project De Nul wordt ten laatste eind oktober verwacht.