...

Het Blauwe pamflet van Open-vld Haaltert

BonifatiusDe zomereditie van het Blauwe pamflet. Rond Nieuwjaar kregen we van de blauwe smurfen een pamflet van bedenkelijk allooi in de bus. Nu, midden in de zomer, is er weer eentje op komst van een nog lager allooi. ( https://www.belg.be/52409/nieuws/vakantiefolder-open-vld-groot-haaltert/ ).

Men kan zich afvragen wat er nog overblijft van de grote blauwe partij van weleer. De partij die door toedoen van Willy Michiels groot geworden is. Deze partij moet het nu hebben van regelrechte lastercampagnes gericht tegen hun politieke tegenstanders maar ook tegen iedereen die ooit iets gezegd of geschreven heeft dat niet in hun blauwe kraam past. Dit is niet de stijl van Willy Michiels, we vragen ons af of hij nog wel zin heeft in politiek ?

De eerste die het moet ontgelden is uiteraard burgemeester. Normaal zou je denken : het is de belangrijkste politieke tegenstander. De manier waarop doet echter de wenkbrauwen fronzen. Vrijheid van meningsuiting, politiek fatsoen, laster en eerroof.

Er bestaat het democratisch principe dat “vrijheid van meningsuiting” heet maar daarnaast bestaat er ook zoiets als politiek en menselijk fatsoen. Als dit, politiek en menselijk fatsoen, niet lukt dan bestaat er nog zoiets als “laster en eerroof”.

Een politieke tegenstander met haar privé leven, haar professionele carrière, aanpakken om politiek gelijk te bewijzen is er over, heel ver over. Je kan dit in het beste geval gebrek aan politiek en menselijk respect noemen. Toch lijkt “laster en eerroof” een betere bewoording. Voor de blauwe smurf die dit pamflet geschreven zijn blijkbaar alle grenzen van het fatsoen vervaagd.

Alsof dat nog niet genoeg is wordt ook een hoge ambtenaar van de FOD financiën door het slijk gehaald. Enkel en alleen omdat hij de broer van Chris D’Hondt, voorzitter van AHA, is. Chris D’Hondt durft net zoals Bonifaas Boni ook al eens iets publiceren dat niet in het blauwe kraam past en dat is voldoende om de broer van … door de blauwe slijkmolen te halen. Wat heeft die mens in godsnaam met het huidige politieke debacle te maken ?

De ongelovigen bestrijden.
Is dit de manier waarop de grote blauwe partij van weleer nu aan politiek gaat doen? Is dit hun nieuwe stijl ? Iedereen door het slijk gaan halen die hun niet gunstig gezind is ? “De ongelovigen bestrijden” daar begint het sterk op te lijken.

Wat hopen de blauwe smurfen hiermee te bereiken ?
Wat hopen de blauwe smurfen hiermee te bereiken? Bij de meeste fatsoenlijke mensen wekt dit soort rioolliteratuur enkel weerstand op. Het pamflet gaat al heel snel de vuilbak in. Wie het dan toch leest fronst de wenkbrauwen en wordt de afkeer van de politiek alleen maar groter.

Bonifaas vraagt zich af of het grote blauwe opperhoofd hier wel gelukkig mee is. Hij had, en heeft nog altijd, een politieke en menselijke erecode die de huidige blauwe generatie duidelijk niet meer heeft.

Blauwe smurfen : hier bereiken jullie niks mee. Jullie politieke boodschap, mocht die er al zijn, gaat in deze rioolliteratuur totaal verloren. Dat we met zijn allen moeten gaan beseffen dat de schuld van de huidige malaise bij de anderen ligt, zal bij de meeste mensen op deze manier niet lukken. Ook bij jullie “logica” gaan bij een kritische lezende burger de haren recht staan ook al gaat het over politiek en is het propaganda. Een beetje intellectuele eerlijkheid zou niet misstaan.

De school van Bonifaas.
Op het einde vinden we dat de ouderen onder ons hebben leren rekenen met een telraam. Bonifaas is ook van die generatie. Het is duidelijk dat Bonifaas naar een andere school is geweest dan de smurf die dit pamflet geschreven heeft. Bonifaas heeft op zijn school naast leren rekenen ook manieren geleerd. De school van Bonifaas had duidelijk een ander leerplan.

Rancune en haat.
Wie dit pamflet, deze lange ellende van rancune en haat , gelezen krijgt merkt op dat er niet één positieve zin in voorkomt. Geen enkel positief voorstel, niets. Wel merkwaardig voor een politieke partij : geen voorstellen. Tenzij natuurlijk dat de anderen, de boosdoeners, moeten opstappen zodat de postjes opnieuw verdeeld kunnen worden. “To be or not to be”, postje hebben of postje pakken. Misschien wordt het blauwe programma voor de volgende verkiezingen wel : “De anderen hebben het slecht gedaan,zie maar …” en verder niets. Een mager beestje om mee te gaan overtuigen. Dan nog liever “Haaltert ademt, verenigt en verdeeld”. Al zullen ze bij het huis van oranje, met de smurfen als coalitiepartner, over “verenigt” eens moeten nadenken”. “Haaltert, ademt, beweegt, verdeelt en verzuurt” lijkt realistischer.

Misschien moesten de blauwe smurfen eens gaan beseffen dat onze maatschappij al haatpredikers genoeg heeft. (Straks komen er trouwens wetten om dit aan banden te leggen). Dat dit fenomeen niet enkel bij het moslimextremisme moet gezocht worden is nu ook duidelijk geworden. Mensen die een schepenambt ambiëren zouden beter moeten weten… tenzij ze niet beter kunnen.

Bonifaas en de stoottroepen van de NV.a
Bonifaas Boni heeft ook een veeg uit pan gekregen waarvoor dank. Een kleine zelfstandige kan altijd wat extra publiciteit gebruiken. Al had Bonifaas liever gehad dat niet via dit vunzig pamflet kwam. Bonifaas wordt samen met AHA bij de stoottroepen van de NV.a geclasseerd. Dit heeft er hem toe aangezet om onmiddellijk van outfit te veranderen. Nu het nog solden zijn is hij naar het Amerikaantje (de wereldberoemde legerstock) gesneld om zijn heilige gewaden voor een combat outfit te ruilen. Omdat stoottroepen op alles moeten voorbereid zijn heeft hij er meteen drie van gekocht. Bonifaas hoopt echter dat dit geen hype wordt en dat niet iedereen die het met de blauwe smurfen oneens is zich in de “wandelende struik” outfit gaat tooien.

Voor alle duidelijkheid : Bonifaas is een doodgewone burger, heeft geen enkele politieke band en ook de mensen van AHA kent hij niet. Op deze aardkluit zijn er drie mensen die weten wie Bonifaas werkelijk is. Dit samen met het eerste wil hij zo houden. Bonifaas haalt alle informatie uit de media vandaar ook de naam Boni. (= toegankelijk voor iedereen).

Bedankt voor het vertrouwen en misschien tot ziens.

Bonifaas Boni.

Het Blauwe pamflet van Open-vld Haaltert - bonif