...

Terreur doet aantal bommeldingen verdubbelen

Terreur doet aantal bommeldingen verdubbelen - bom

Terreur doet aantal bommeldingen verdubbelen, aantal daalt voorlopig niet

Het aantal bommeldingen in ons land daalt niet meer. Nochtans stelt men sinds 2015 een verdubbeling vast, een trend die tijdens de eerste drie kwartalen van 2016 wordt bevestigd. “In september 2016 registreerde men al 488 bommeldingen: dat is meer dan één bommelding per dag.”, zegt CD&V-Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg. “Hoewel we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn, neemt een bommelding heel wat tijd, mankracht en materiaal in beslag. Tegen valse meldingen moet men hoe dan ook streng optreden.”, aldus Demon.

In 2015 verdubbelde het aantal bommeldingen vergeleken met het jaar voordien. Terwijl er in 2014 ‘maar’ 272 bommeldingen werden geregistreerd, waren dat er in 2015 reeds 533. “Deze trend lijkt zich door te zetten voor 2016. Hoewel we nog maar cijfers hebben tot en met het derde kwartaal van 2016, doet het voorlopige aantal van 488 bommeldingen vermoeden dat we het recordjaar 2015 minstens zullen evenaren.”, legt Demon uit. Het Brugse Kamerlid legt de link met de toegenomen terreurdreiging. “De aanslag op Charlie Hebdo speelde zich af begin januari 2015. Sindsdien zitten we in een betreurenswaardige spiraal van terroristische dreiging, aanslagen en een verhoogd terreurniveau. Het gedrag van mensen verandert hierdoor. Ze zijn alerter en zullen snel verdachte pakketten melden. We kunnen op dat vlak niet voorzichtig genoeg zijn.”, aldus Demon.

Eén derde van alle bommeldingen vond plaats in Brussel. In 2016 waren er tot september al 155 bommeldingen in Brussel, dat zijn er maar 28 minder vergeleken met het volledige jaar 2015, toen er 183 bommeldingen gebeurden in onze hoofdstad. Daarna volgt Antwerpen, met 76 bommeldingen in 9 maanden tijd. Ook hier komt het voorlopige aantal al dicht in de buurt van het voorgaande jaar, toen er sprake was van 86 bommeldingen. Oost-Vlaanderen kende in de eerste 9 maanden van 2016 zelfs een stijging tegenover 2015. Bommeldingen vinden vooral plaats op het openbaar domein en op terreinen en lokalen van de openbare dienstverlening zoals OCMW’s. In 2015 werden op deze plaatsen nog 178 meldingen geregistreerd, in de eerste 9 maanden van 2016 waren er dat al 174. Bommeldingen in woningen waren goed voor 50 meldingen, bijna evenveel als de 55 meldingen over heel 2015. “Verder lijkt het erop dat meldingen bij de spoorinfrastructuur aan een opmars bezig zijn. Het aantal in 2016 verdubbelde al vergeleken met 2015. In tegenstelling tot wat men zou vermoeden, worden er verhoudingsgewijs relatief weinig bommeldingen gedaan in luchthavens (7 in 2015 en voorlopig 12 in 2016).”, verklaart Demon.

Bij een bommelding moet elke keer een heel team ter plaatse komen om het terrein uit te kammen. Het zorgvuldige werk van DOVO en de politiediensten neemt heel wat tijd in beslag en kost bijgevolg ook geld. “We vinden het daarom ook jammer dat de minister geen antwoord kan geven op de kostprijs die deze bommeldingen met zich meebrengen. Er kwam ook geen duidelijkheid over het aantal valse bommeldingen. Dit is toch geen onbelangrijke info?”, vraagt Demon zich af. De CD&V-politicus brengt in herinnering dat een valse bommelding kan leiden tot een gevangenisstraf van twee jaar, om nog maar te zwijgen van alle mogelijke kosten. “Er bestaan jammer genoeg heel wat mensen met een slecht gevoel voor humor. In tijden van terreurdreiging zijn bewust valse bommeldingen echt het laatste waar we nood aan hebben. Ik zou dit graag in kaart gebracht zien en hoop dat deze daders streng worden aangepakt.”, besluit Demon.