...

Peiling naar cultuurcontentement bij inwoners Denderleeuw

Peiling naar cultuurcontentement bij inwoners Denderleeuw - denderleeuw cultuurPeiling naar cultuurcontentement bij inwoners Denderleeuw

Zes koepelorganisaties uit de cultuursector lanceerden onlangs een pittige bevraging waarmee ze naar het ‘cultuurcontentement’ bij burgers in Vlaanderen en Brussel willen peilen. Ook de gemeente Denderleeuw wil weten wat haar inwoners vinden van het huidige cultuurbeleid en spoort iedereen aan om de vragenlijst in te vullen.

“In de gemeente Denderleeuw hebben we een bijzonder actieve dienst Vrije Tijd en gebeurt er heel wat op vlak van cultuur. Denk maar aan de organisatie van tal van evenementen zoals de Kunstroute of het zomerse festival Parasol en het zeer divers cultureel programma voor jong en oud. Tel daarbij het uitgebreide bibliotheekaanbod, verschillende initiatieven rond erfgoed, de ondersteuning van het verenigingsleven, een actieve vrijwilligerswerking en je komt uit bij een zeer breed cultuurbeleid in onze gemeente. Als inwoner raak je dus wel altijd op één of andere manier met cultuur in contact”, vertelt schepen van Cultuur Alberic Sergooris.

“Een van de doelstellingen in het meerjarenplan is de inzet op een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor iedereen, ook wat betreft cultuur. Om dit cultuuraanbod te blijven optimaliseren willen we graag de input van de inwoners van onze gemeente verzamelen. De bevraging rond ‘cultuurcontentement’ is hier de ideale methode voor. We zetten dan ook graag in op deze vorm van burgerparticipatie”, aldus schepen Jürgen Ruysseveldt.

“Dit initiatief van ‘Cultuurcontentement’, dat uitgaat van zes koepelorganisaties uit de cultuursector, past hier inderdaad perfect in. Antwoorden op deze vragen kunnen ons heel specifieke informatie geven over hoe de inwoners in Denderleeuw cultuur beleven. De vragen zelf gaan over verschillende aspecten van cultuur, zoals bijvoorbeeld het aanbod, de ondersteuning naar lokale verenigingen toe, enzovoort. De bevraging is volledig anoniem en duurt amper 12 minuten. Tot eind oktober kan je de vragenlijst invullen via www.cultuurcontentement.be. We sporen alle inwoners aan om dit massaal te doen en ons zo een goed beeld te geven van hun cultuurbeleving. Met hun input geven we het cultuurbeleid in Denderleeuw mee vorm”, zegt schepen Sergooris.