...

Gevaar voor vallende takken op de Vissersdijk

De populieren langs de Vissersdijk in Gent reageren op de aanhoudende droogte door zware takken af te stoten. Dat gebeurde de laatste weken al twee maal. Omdat dit een gevaar inhoudt voor de vele joggers en fietsers wordt de Vissersdijk nu tijdelijk afgesloten. De Groendienst controleerde intussen de populieren en beveiligde ze waar mogelijk. Binnenkort voert de dienst een snoeibeurt uit.

De Vissersdijk is een druk gebruikte route voor fietsers, joggers en wandelaars. Ze vormt een aangename verbinding tussen Drongen en het centrum van Gent.

Vissersdijk tijdelijk afgesloten

Langs het pad staan populieren van respectabele ouderdom. Ze hebben nu de leeftijd bereikt waarop ze beginnen af te takelen. Zo viel er vorig jaar al een boom om. Deze monumentale bomen willen we zo lang mogelijk behouden op een veilige manier. Nu reageren de bomen op de aanhoudende droogte door hun zwakke takken af te stoten. Dat gebeurde de afgelopen weken al twee maal. Omdat dit een veiligheidsrisico inhoudt voor passanten, sluit de Stad Gent de Vissersdijk nu tijdelijk af. Deze maatregel geldt in afwachting van een snoeibeurt die de Groendienst in de loop van juli 2017 zal uitvoeren.

De snoeibeurt was al gepland. De Groendienst wacht echter nog de resultaten af van een onderzoek naar de stabiliteit van de populieren langs de Vissersdijk. Die resultaten worden een dezer dagen verwacht en zijn noodzakelijk om de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren. De bomen waarvan uit dit onderzoek blijkt dat hun stabiliteit onvoldoende is, zullen worden gerooid. De overige populieren krijgen een grondige snoeibeurt. Door de kruin te verkleinen, vermindert de nood aan water en heeft de boom minder energie nodig om zijn sapstroom tot boven te krijgen. Tegelijk worden de ongezonde takken weggehaald en verdwijnt dus het risico op zware takval.

Omleiding door de Blaarmeersen

In afwachting van het snoeien kunnen fietsers een omleiding volgen door de Blaarmeersen. Het fietsverbod wordt dus tijdelijk opgeheven.

‘We vragen de fietsers wel om traag te rijden en voorrang te geven aan de spelende kinderen en andere parkbezoekers.’

Rudy Coddens, schepen van openbaar groen

De bomen langs fiets- en wandelpaden in de Blaarmeersen zijn in goede conditie en geven geen veiligheidsrisico. Ook in andere Gentse dreven is er geen uitzonderlijk risico. Het blijft wel nodig om bij hevige wind of stormachtig weer voorzichtig te blijven in de buurt van bomen, want zelfs gezonde groeikrachtige bomen zijn in dergelijke omstandigheden onvoorspelbaar, net als palen of reclameborden.