...

Geen Europese centen meer naar Erdogan

Geen Europese centen meer naar Erdogan - turkijeGeen Europese centen meer naar Erdogan. Geen EU-toetreding voor Turkije.

Het Europees Parlement heeft het strengste rapport ooit over Turkije goedgekeurd. “Het is alvast hoopgevend dat meer en meer Europarlementsleden eindelijk duidelijke taal spreken over Turkije. Een overgrote meerderheid wil de pre-toetredingssteun schorsen, zodra de toetredingsonderhandelingen zijn opgeschort. Wij willen die financiering echter onmiddellijk stopzetten. Daarom vragen we aan alle Europarlementsleden om de uiteindelijke begroting voor 2018, met opnieuw 640 miljoen toetredingssteun voor Erdogan, niét goed te keuren. Ook de toetredingsgesprekken moeten meteen beëindigd worden. Voor de N-VA kan Turkije nóóit lid worden van de EU.”

Het rapport van Kati Piri is volgens Demesmaeker duidelijk een stap in de goede richting, omdat het zich ongezien kritisch uitlaat over de toestand in Turkije. “Een duidelijke meerderheid van de Europarlementsleden heeft eindelijk de ogen geopend voor de precaire situatie waarin de democratie in Turkije zich bevindt. Sinds 2007 gaf Europa al 979,6 miljoen euro – bijna 1 miljard – voor enkel democratische hervormingen aan Turkije. Weggegooid geld, blijkt vandaag meer dan ooit. Dat zijn uitgaven die Europa veel beter kan gebruiken om bv. zijn eigen grensbewaking te versterken.”

Demesmaeker wil de Europese geldstroom naar Erdogan droogleggen: “Als je ziet hoe Turkije de voorbije jaren is opgeschoven naar een autoritair regime, dan moeten we vaststellen dat de vele euro’s de democratie in Turkije niet vooruit hebben geholpen. Op het vlak van mensenrechten, diversiteit en persvrijheid heeft het land alleen maar stappen àchteruit gezet. Daarvoor kan het geld van de Europese belastingbetaler niet dienen. We roepen alle Europarlementsleden op om de toetredingssteun aan Turkije voor eens en voor altijd stop te zetten en de uiteindelijke begroting voor 2018 niet goed te keuren. Geen Europese centen meer voor Erdogan.”

Niettemin pleit Demesmaeker voor een nieuw soort relatie met Turkije: “Laten we eerlijk zijn met elkaar. De toetreding van Turkije tot de EU komt er toch nooit. Europa moet werk maken van een nieuw soort relatie met Turkije, waarbij volwassen handelsbetrekkingen en een stevige aanpak rond veiligheid en migratie centraal staan.”