Mogelijk stroomtekort deze winter

Mogelijk stroomtekort deze winter - electrN-VA formuleert pragmatische oplossing voor mogelijk stroomtekort deze winter

De Europese Commissie bestudeert momenteel of er staatssteun mag zijn om een strategische reserve aan te leggen. Zo’n strategische reserve heb je wanneer bijvoorbeeld een stroomproducent nog stroom over heeft uit een gesloten centrale. Met hen wordt dan een contract gesloten door de overheid. Europa onderzoekt nu of die overheid zo geen onrechtmatige staatssteun biedt. Zolang dat onderzoek duurt, kan er geen contract worden afgesloten om reservecapaciteit te voorzien zodat in noodsituaties de bevoorradingszekerheid gegarandeerd wordt.

Bert Wollants (N-VA): “De belangrijkste reden waarom dit vandaag een probleem is, is omdat de vorige regering, onder Melchior Wathelet (cdH), nooit een aanmelding bij Europa heeft gedaan. Net daarom moeten we de nalatigheid uit het verleden aanpakken.”

Het grootste probleem evenwel lijkt te zijn dat vandaag moeilijk te motiveren is dat de contracten in 1 keer worden gesloten voor 3 jaar. Die 3 jaar is te lang volgens specialisten, maar door die discussie dreigt er tot volgende winter geen reservecapaciteit te zijn. Volgens Kamerlid Bert Wollants (N-VA) ligt de oplossing op korte termijn in een aangepast koninklijk besluit waarbij de strategische reserve voor 1 jaar wordt vastgelegd.

“De zogenaamde strategische reserve is voorzien deze winter. Laat ons deze gebruiken in het gesprek met Europa om voor dit deel snel tot een akkoord te komen. Blijven vasthouden aan een contract van 3 jaar en daardoor riskeren dat er geen reservecapaciteit is deze winter, is een risico dat nergens voor nodig is”, geeft Wollants aan.

De Administratie Energie gaf al bij de voorbereiding van de strategische reserve aan, dat het jaar per jaar vastleggen van de strategische reserve de voorkeur verdient. Daar wilde de minister destijds toen niet op ingaan.