...

99 Gentse speelstraten deze zomer

In juli, augustus en september zetten meer dan 379 Gentenaars zich vrijwillig in om hun straat om te toveren tot een gezellige speelstraat. Das Kunst, een cultuureducatieve organisatie, brengt een experimentele kunstbeleving naar 15 verschillende speelstraten.

Speelstraat voor alle buurtbewoners

Een speelstraat is een straat die tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer. Enkel de bewoners mogen stapvoets met de wagen in de straat. De straat is dan helemaal voor de kinderen, maar ook volwassenen genieten mee van een verkeersvrije straat. Speelstraten versterken de sociale samenhang en betrokkenheid van de buurtbewoners.

‘Speelstraten zorgen er voor dat kinderen tijdens de vakantiemaanden vlakbij hun huis buiten kunnen spelen. De speelstraten zijn voor buurtbewoners ook vaak een gelegenheid om samen te komen en elkaar beter te leren kennen. De vrijwillige inzet van 378 buurtbewoners toont aan dat de Gentenaars de speelstraten smaken en op hun manier meewerken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad.’

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Kunst in de speelstraat

Das Kunst, een cultuureducatieve organisatie uit Gent, komt deze zomer naar 15 speelstraten met een nieuw project Kunstenspeelplaats. Kunstenspeelplaats is een experimentele belevenis voor kinderen en hun ouders. De deelnemers vertrekken van eenvoudige ideeën en materialen die in de straat rondslingeren om zo tot grootse kunstwerken te komen.

Meters en peters

In elke speelstraat zijn er minimum 3 Gentenaars die zich vrijwillig inzetten om hun straat om te toveren tot een speelstraat. Ze zorgen ervoor dat kinderen op straat kunnen spelen en dat de buurtbewoners kunnen samenkomen en genieten van het tijdelijke verkeersvrije karakter van hun straat. Een speelstraat blijft wel toegankelijk voor bewoners en er moeten voldoende bewoners akkoord gaan om hun straat tijdelijk in te richten als speelstraat.

‘Het is mooi om te zien dat bewoners van een speelstraat elkaar beter leren kennen. Daar is Gent straf in: de sociale cohesie tussen mensen bevorderen door af en toe te durven inzetten op alternatieven voor een ‘gewone straat’. Speelstraten zijn een succesverhaal waar we heel trots op zijn.’

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Startmoment speelstraten

Alle meters en peters ondertekenden op vrijdag 16 juni om 18.15 uur samen met de schepen van Jeugd, Elke Decruynaere, en de schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw, een afsprakencharter tijdens het startmoment onder de Stadshal.

Praktisch

Een speelstraat is een straat die tijdens de zomermaanden juli, augustus of september tijdelijk, tussen 14 en 20 uur, verkeersvrij gemaakt wordt zodat kinderen en buurtbewoners op straat kunnen spelen en samenkomen. Een speelstraat kan op verschillende momenten plaatsvinden bijvoorbeeld elke zaterdag, zondag of doorlopend voor 1 of meerdere weken.