...

Vlaamse afvalovens draaien steeds meer op Brits afval

Vlaamse afvalovens draaien steeds meer op Brits afval - afvalVlaamse afvalovens draaien steeds meer op Brits afval

Vlaanderen voert steeds meer huishoudelijk restafval in, vooral uit Groot-Brittannië, om het te verbranden in zijn verbrandingsovens. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Bart Nevens opvroeg. “We moeten ons bezinnen over de overcapaciteit van onze afvalverbrandingsovens”, zegt Bart Nevens, de afvalspecialist van de N-VA in het Vlaams Parlement. “Want die overcapaciteit neemt de stimulans weg om nog beter te sorteren. En tegen 2050 moet het sowieso gedaan zijn met afval verbranden.”

Vlaanderen heeft de voorbije drie jaar in totaal bijna 40 miljoen kilogram huishoudelijk restafval geïmporteerd. “Opvallend is de sterke stijging. In 2014 ging het nog over 6 miljoen kilogram, terwijl we vorig jaar al bijna 16 miljoen invoerden. En dat is afval bestemd voor verbranding”, zegt Nevens.

“OVAM en Vlaams minister van Omgeving ontkennen dat onze afvalverbrandingsovens te veel capaciteit hebben. Maar de stijgende import van huishoudelijk restafval, bewijst het tegendeel”, beklemtoont het N-VA-parlementslid. “Dat vormt wel degelijk een probleem. Hoe meer overcapaciteit er is, hoe minder de gemeenten die lid zijn van afvalintercommunales met eigen afvalovens geneigd zijn om beter te sorteren. Want die ovens moeten draaiende gehouden worden.”

Barslecht rendement
Het rendement van de Vlaamse ovens is bovendien allesbehalve. Onze beste oven haalt amper 42 procent van de energie uit het afval, onze slechtste 15 procent. In Denemarken staan ovens met een rendement van 99 procent. “Daar moeten we ook in Vlaanderen naartoe”, zegt Nevens. “Optimaliseren waar kan en sluiten wat niet beter kan.”

Tegen 2022 wil Vlaanderen 10 procent minder restafval hebben dan vandaag. Dat wil zeggen dat onze ovens dan nog minder zullen moeten draaien, of dat er nog meer huishoudelijk restafval zal moeten worden geïmporteerd. OVAM wil dat Vlaanderen tegen 2050 zelfs helemaal stopt met afvalverbranding.

“De doelstelling om in 2022 reeds 10 procent minder huishoudelijk restafval te hebben, betekent dat we dan al sowieso minstens één oven kunnen sluiten. Het zou dus niet onwijs zijn om in 2018 een duidelijk plan op tafel te leggen zodat we op een efficiënte manier onze ovens kunnen afbouwen. In 2020 moeten de instrumenten klaarliggen om deze omschakeling te maken. 2050 lijkt ver af, maar het is cruciaal dat we nu de juiste weg inslaan zodat we dan ons doel kunnen bereiken, namelijk een volledige stopzetting van het verbranden van restafval en voluit de kaart van de circulaire economie trekken!”