...

Hervorming erfrecht gestemd

foto aalst nvaHervorming erfrecht gestemd

De Kamercommissie Justitie keurde vandaag een verregaande modernisering van het erfrecht goed. Hiermee wordt opnieuw een deel van het regeerakkoord gerealiseerd. Ook het wetsvoorstel van Sarah Smeyers (N-VA) met betrekking tot de erfovereenkomst werd hierin opgenomen. Na de publicatie in het Staatsblad duurt het nog een jaar voor de wet in werking treedt, dus naar alle verwachting in de zomer van 2018. De hervorming van het erfrecht liet jaren op zich wachten maar is dus nu eindelijk de laatste fase ingegaan. “De kracht van verandering is echt voelbaar”, zegt Sarah Smeyers (N-VA).

Grotere beschikkingsvrijheid
Ongeacht het aantal kinderen is het gedeelte waarover een ouder vrij kan beschikken voortaan de helft van zijn nalatenschap. De andere helft komt sowieso toe aan de kinderen. In het huidige recht hangt de grootte van het beschikbaar deel nog af van het aantal kinderen. “Dit wetsvoorstel bereikt een mooi evenwicht: meer vrijheid om met je vermogen te doen wat je wilt en tegelijk blijven de kinderen niet in de kou staan”, zegt Sarah Smeyers (N-VA) die meewerkte aan dit wetsvoorstel.

Erfovereenkomst: erfenis bij leven verdelen
Met de invoering van de erfovereenkomst krijgt iedereen de kans nog bij leven zijn of haar erfenis te verdelen, op voorwaarde dat álle erfgenamen de overeenkomst mee ondertekenen bij de notaris. Sarah Smeyers: “Op die manier kan een ouder bijvoorbeeld zijn woning aan het ene kind geven en een som geld van dezelfde waarde aan het andere kind. Of kan een ouder meer geld voorzien voor een kind met beperkingen, of voor de stiefkinderen, zonder te raken aan het evenwicht voor de eigen kinderen.” De experten onthaalden het principe van de erfovereenkomst tijdens de hoorzittingen positief. Er zijn voldoende waarborgen die maken dat iedereen goed weet wat de overeenkomst precies inhoudt. Dat geeft een zekere rust aan degene die over een vermogen beschikt én aan de erfgenamen die na diens dood achterblijven. Ellenlange procedures of familieruzies blijven op die manier uit.

Foto : Sarah Smeyers | N-VA Aalst