...

Tweede cyclus kinderarmoedeproject van start in Aalst

Tweede cyclus kinderarmoedeproject van start in Aalst - dylan cTweede cyclus kinderarmoedeproject ‘Zet je EP-bril op’ gaat van start

Kinderarmoede bestrijden begint al in de kleuterklas

Op dinsdag 6 maart 2017 gaf schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P) de aftrap voor deel twee van het onderzoeksproject ‘Zet je EP-bril op’. Tijdens het project leren kleuterleiders hoe ze kinderarmoede kunnen aanpakken in de klas. Aalst is de proefstad voor dit project, dat op termijn in alle Vlaamse kleuterscholen zou kunnen worden toegepast.

Bij de start van het project in 2016 werden drie Aalsterse en twee Ninoofse basisscholen betrokken. In de tweede fase van het onderzoek breidt deze groep uit naar zes scholen. Vanmiddag kregen directie en leerkrachten van de drie nieuwe scholen zowel de theoretische als praktische uitleg over het project.

Het belang van executieve functies

EF staat voor ‘executieve functies’ of het zelfstandig kunnen aansturen van je gedrag, emoties en gedachten. Vanaf de leeftijd van drie jaar ontwikkelt het ‘werkgeheugen’ van kinderen zich: ze leren meerdere instructies in één keer onthouden. Op die leeftijd zijn kinderen ook steeds meer in staat om te leren hoe ze met hun gedachten en emoties kunnen omgaan. Belangrijke vaardigheden die je heel je leven lang nodig hebt.

“Sterke executieve functies zijn erg belangrijk bij het leren lezen en rekenen, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind,” legt Sanne Feryn van hogeschool Odisee uit. Als docent kleuteronderwijs trekt ze het project. “Uit onderzoek blijkt dat kleuters die laag scoren op zelfregulering de schoolbanken vaker zonder diploma te verlaten en het financieel moeilijker hebben in hun volwassen leven dan kinderen bij wie de executieve functies wel goed ontwikkeld zijn.”

Kansarmoede aanpakken in de klas

Kansarme kinderen groeien vaak op in een stressvolle omgeving of hebben ouders die de ontwikkeling van hun executieve functies minder nauwgezet ondersteunen, omdat ze nu eenmaal bezig zijn met overleven. Daarom begeleidt Odisee, met de steun van de Stad Aalst, leerkrachten in de kleuterschool bij het ondersteunen en ontwikkelen van deze vaardigheden in de klas. Ze volgen een opleiding, krijgen didactisch materiaal ter beschikking en Sanne komt hen een halve dag per week coachen in de klas.

 Iedereen dezelfde kansen

“Het mooie aan dit project is dat iedereen er beter van wordt,” vertelt schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P). “Alle kindjes in de klas worden begeleid, zonder onderscheid tussen arm en rijk. Zeker voor de kansarme kleuters is deze steun een belangrijke stap om de vicieuze cirkel te doorbreken. Ieder kind verdient deze kans.”

De Stad steunt het project in kader van het Kinderarmoedeplan dat vorig jaar samen met het OCMW werd opgesteld. Met dit plan wil de Stad de kinderarmoede in Aalst zover mogelijk terugdringen.