...

De cultuurraad van Haaltert trekt aan de alarmbel

De cultuurraad van Haaltert trekt aan de alarmbel en schrijft een brief aan de 25 leden van de gemeenteraad.

Aan de 25 leden van de gemeenteraad, gekozen door de bevolking van Haaltert.

Als adviesorgaan van het gemeentebestuur, dat is de cultuurraad toch, leeft er in onze organisatie de behoefte om onze ontevredenheid te ventileren.

Inderdaad, de onbestuurbaarheid noopt de cultuurraad sterk in te binden, zelfs tot annuleren van projecten die op stapel stonden in de komende twee jaar.

Het betreft de muurschilderingen die in de deelgemeenten zouden prijken, het letterkappen van poëzie in steen, het lustrum 50 jaar cultuurraad in 2018.

Voorts zullen we geen werk-subsidies ontvangen voor 2016 en wellicht ook niet voor 2017. Zo zullen ook de verenigingen in de kou blijven staan en dat zijn er 64 met samen een 1000 tal leden.

We stellen ook vast dat de uitbreiding van de academie voor muziek, woord en dans in Denderhoutem een luchtkasteel wordt. En wat met de retributie van materialen voor bruikleen? Bovendien heet het Sint-Martinusheem nog steeds geen verwarming, waardoor de verenigingen extra in de kou blijven.

En last but not least het missen van de aansluiting bij de Erfgoedcel Denderland.

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad vindt het zijn plicht om de achteruitgang op cultureel gebied aan de kaak te stellen en met de vinger te wijzen naar diegenen die we gekozen hebben en ons vertrouwen hebben gegeven.”

De cultuurraad van Haaltert trekt aan de alarmbel - cultuurraad